Úvod Novinky FŠRH ponúka tréningy pre predškolákov zdarma. Zoberte svoje deti športovať

FŠRH ponúka tréningy pre predškolákov zdarma. Zoberte svoje deti športovať

REKLAMA
Anna bal 2021

Futbalová škola Róberta Hanka realizuje tréningy v Moravanoch nad Váhom aj vo Veľkom Orvišti pre deti predškolského veku zdarma. Pridať sa môžete v v Moravnoch každý pondelok od 16:00 – 16:50 h, alebo vo Veľkom Orvišti každý piatok od 16:00 – 16:50 h 크롬 앱 다운로드.

FŠRH

Tréningy sú pre túto kategóriu bezplatné a rodičia (deti) si môžu určiť miesto tréningu podľa vlastného výberu drive photo. Vhodné pre kombináciu s iným športom.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj v starších kategóriach. Tréningy sú počas pracovných dní v časoch so začiatkom od 16:00 h do 18:15 h v Moravanoch nad Váhom a vo Veľkom Orvišti 익스플로러 10 다운로드. Viac informácií na 0915978248, alebo priamo v čase tréningu podľa ročníka narodenia na danom mieste.


O Futbalovej škole Róberta Hanka

Futbalová škola začala svoju činnosť v januári 2010 za podpory futbalového klubu OTJ Moravany nad Váhom, Základnej školy Moravany nad Váhom a samotnej už spomínanej obce logic pro x 다운로드.

Zakladateľom FŠRH je Róbert Hanko, bývalý profesionálny futbalista s hráčskymi skúsenosťami na reprezentačnej úrovni v mládežníckych aj seniorskych kategóriách Full Windows.

FŠRH sa venuje deťom vo veku prípraviek a žiakov do 14 rokov pod vedením trénera Róberta Hanka.

Ciele futbalovej školy:

Cieľom FŠRH je vybudovať mládežnícke družstvá v spomínaných vekových kategóriách so zámerom vypestovať v deťoch pozitívny vzťah k športu a zároveň rozvíjať futbalový talent v maximálnej možnej miere podľa daností každého jednotlivca ps3 게임 다운로드. Zámerom je postupné zapájanie družstiev do turnajov, dlhodobých súťaží a stabilizovanie skladby družstiev vo všetkých kategóriách.

V zimných mesiacoch sa tréningy konajú v telocvični Základnej školy Moravany nad Váhom 캐치미이프유캔 다운로드. V ostatných mesiacoch sa realizujú tréningy v areáli Fubalového klubu OŠK Moravany nad Váhom.

FŠRH ponúka:

– vedenie detí k športu – futbal

– kvalitné tréningové podmienky pre športový rast

– organizovanie turnajov

– organizovanie letných kempov

– nábor detí

Viac na webovej stránke www.fsrhmoravany.sk Dude Simulator.

PR

REKLAMA