Connect with us

PR Články

Škola v Rakoviciach ponúka na predaj štyri traktory

Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku Spojenej školy Rakovice (traktorov)

Published

on

Reklama
Reklama

 

Oznamujeme, že Spojená škola, Rakovice 25 predáva so súhlasom zriaďovateľa traktory. Obhliadka traktorov na predaj bude dňa 09.4.2022 od 9.00 do 14,00 hod v priestoroch SŠ Rakovice.

Minimálna cena traktora na predaj je uvedená v tabuľke a bola stanovená znaleckým posudkom.

 

Reklama

Poradové číslo

Inventárne číslo

Druh majetku/rok obstarania

Minimálna cena

1. 016/42 Traktor Zetor 7211/1985

387,52 €

2. 016/45 Traktor Zetor 10145/1989

1208,52 €

3. 016/44 Traktor Zetor 6718/1977

319,52 €

4. 016/43 Traktor Zetor 5245/1986

568,52 €

 

Ponuky na kúpu s inventárnym číslom a Vami navrhnutou cenou doručte písomne do 12.4.2022 do 13,00 hod na sekretariát Spojenej školy Rakovice 25.

Otváranie obálok s cenovými ponukami bude 13.4.2022 o 10,00 hod v hlavnej budove školy miestnosť K4. Vyhodnotenie ponúk bude komisionálne o 10,30 hod.

V prípade rovnosti navrhovanej ceny u uchádzačov bude potrebné podať nový cenový návrh, kde znovu bude hodnotená navrhnutá vyššia cena oproti pôvodnému návrhu.

Traktory sú značne opotrebované, odhlásené z evidencie vozidiel na polícii, nemajú STK a EK.

Kontaktná osoba Ing. Mária Múdra, č. t. 0903 447 094.

PR

Populárne články