Úvod PR Články Piešťanci vytvorili softvér pre právnikov, ponúkajú jedinečné riešenia

Piešťanci vytvorili softvér pre právnikov, ponúkajú jedinečné riešenia

REKLAMA

Piešťanská firma WAI pracuje na viacerých zaujímavých projektoch. Jedným z nich je tvorba softvéru Tribunal, ktorý má za cieľ komplexne pokryť prácu advokátskej kancelárie a maximálne ju zjednodušiť, zabezpečiť a sprístupniť odvšadiaľ 아이폰 구글 드라이브 동영상 다운로드. Tento softvér je vyvíjaný s právnikmi, advokátmi, mediátormi a je šitý presne pre ich potreby.

shutterstock_50492266

REKLAMA
PN Taxi
Knebl
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

„Hlavným cieľom Tribunal-u je urýchliť a sprehľadniť papierovú agendu každého právnika alebo koncipienta, pričom ho môže využívať napríklad aj v súdnej sieni 네이버 굿 다운로드. Všetko začína evidenciou sporovej agendy – spisových zložiek, pokračuje cez rôzne druhy kalkulačiek až po účtovanie úkonov alebo odpracovaného času podľa hodinovej sadzby,“ vysvetľuje Dušan Daniška, konateľ spoločnosti Wai Minecraft 1.5.2 Forge.

Spoločnosť sa od svojho vzniku zaoberá tvorbou softvérových riešení na mieru klienta. Vo WAI tak napríklad vytvorili riešenie umožňujúce evidenciu práce merchandiserov v teréne, či softvér pre spoločnosť zaoberajúcu sa poskytovaním služieb v oblasti výstavníctva, alebo napríklad ADIOS Business Suite pre podporu riadenia malých a stredných firiem forza horizon 3. Pri analýze trhu sa ukázalo, že softvér pre právnické kancelárie, ktorý by spĺňal maximum požiadaviek právnikov nejestvuje, a tak sa vo WAI vrhli na túto výzvu Ccna dump download.

Vytvorili produkt pozostávajúci modulov, ktoré riešia jednotlivé požiadavky advokátskej a právnej praxe. Začína sa samozrejme od kontaktov a kalendára, ktoré majú množstvo možností kategorizácie, zvýrazňovania a nastavení i swear 다운로드. Ďalší modul má názov Diskusie a tribunalinterný rozhovor 패킷 트레이서 6.1 다운로드. Tu je možné zakladať diskusie na ľubovoľnú tému, posielať pozvánky pre zúčastnených a emailové notifikácie. Interný rozhovor funguje ako chat na štýl Skype alebo ICQ, v ktorom si môžte zdieľať aj citlivé informácie blender 3d. Tribunal obsahuje tiež modul Účtovanie a fakturácia, kde je možné prepracované účtovanie právnych úkonov, služobných ciest alebo práce ohodnotenej hodinovou sadzbou Jojo's Bizarre Adventures comic. Samozrejmosťou je vystavovanie faktúr i v cudzích menách. Aby mali právne kancelárie poriadok v dokumentoch na to slúži modul Sporová agenda Jumping free download. Umožňuje jednoduché vkladanie dokumentov – spisov, rýchle vyhľadávanie, prehľadné zobrazovanie, či kontrolu histórie. Softvér umožňuje taktiež sledovanie odpracovaného času, či podrobné reporty odpracovaných hodín a aktivity zamestnancov. Modul Emailová komunikácia zabezpečuje prepojenie na emaily so spismi pre presnejšiu históriu spisu a jednoduchšie dohľadávanie informácií k spisu alebo rozpracovanej úlohe.

Ak vás tento produkt piešťanskej firmy zaujal, neváhajte v stredu 16. septembra využiť bezplatné školenie/seminár s názvom “Praktické využitie softvéru Tribunal”, ktorý sa uskutoční o 13:00 hod v priestoroch Penziónu Diana v Piešťanoch.

Hlavnou témou bude rekapitulácia základných funkcií softvéru Tribunal, praktické ukážky práce so softvérom Tribunal, najmä práca s dokumentmi a účtovanie vykonanej práce. Prezentované budú rovnako novinky vytvorené v roku 2015. Predpokladaná doba trvania školenia je približne 2 hodiny.

Viac informácií o seminári na stránke www.tribunal.wai.sk/skolenia/september-2015 alebo na telefónnom čísle 0917 983 634.

Z dôvodu obmedzenej kapacity prednáškovej sály je potrebná registrácia vopred, ktorá nie je povinná, ale pomôže kvalitnejšiemu zabezpečeniu priebehu školenia. Registrovať sa môžete tu.

narod cena

PR

REKLAMA