Connect with us

Komunálne voľby 2014

Eva Wernerová: Treba nám dať odpočet…nám všetkým

Published

on

Reklama

Eva Wernerová , Ing. (54), krajinný a záhradný architekt, nezávislý kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch za iniciatívu Spoločne pre Piešťany.

Ewa

Reklama

Na tomto mieste by sa patrilo predniesť správu, čo sa v predošlom období splniť podarilo a čo nie. Je to tak správne  a slušné. Nepočítala som, koľkokrát a ako som hlasovala, ktorým pozitívnym krokom tak pomohla  –  vždy to bolo v súlade s mojím svedomím. Tlačítko “zdržal sa “ som použila len výnimočne, poslanec má mať názor , má mať prečítané, najlepšie aj preddiskutované materiály k rokovaniu. Som spokojná s tým , čo sa podarilo splniť :

–       Vybudovali sa ďalšie 2 úseky cykloparku okolo Dubovej spolu s relaxačnými fitnessprvkami,  následný úsek po sídlisko A. Hlinku je naprojektovaný

Reklama

–       Prebehla súťaž na projekt rekonštrukcie mestského parku a začala sa postupná prestavba

–       Podieľala som sa na postupnej revitalizácii Lida  od začiatku – organizáciou workshopov LIDO – ostrov pre ľudí

–       Podporovala som a trvale podporujem výmenu mestských stromoradí, ich ochranu a kvalitný vzhľad kruhových objazdov

–       Komisia Životného prostredia, kde pôsobím, bola tieto štyri roky po prvýkrát zložená len z profesionálov a nie politických nominantov. Ročne  posúvala mestu vyše 100 návrhov, doporučení a stanovísk, po siedmy raz bola udelená Cena primátora za životné prostredie

–       Do budúceho územného plánu sa dostáva priestor určený pre prvý parkovací dom na sídlisku A. Trajan

–       80. Skautský oddiel Piešťany  má svoj dom na Meštianskej ulici a postupne si ho upravuje

–       Trvale podporujem Strednú odbornú školu záhradnícku Piešťany pri organizovaní Victorie Regie, v závere letnej sezony, ďalej tvorbu mestskej cyklomapy,  sprevádzam návštevníkov  dendrologickými zaujímavosťami mesta

Nepodarilo sa splniť :

–        Sprístupniť botanickú záhradu pri záhradníckej škole verejnosti. Naďalej považujem  toto územie s unikátnou zbierkou za  zaujímavé pre  mesto, zelené zázemie okolitých obytných zón, vzdelávanie na školách aj pre cestovný ruch

–       Otvoriť infocentrum – napr. na Kolonádovom moste, ktoré by poskytovalo aj informácie o chránených druhoch a atraktívnych prírodných  územiach mesta

Viem, že všetky smelé plány  a sľuby z predvolebného obdobia sa dajú postupne plniť, ak sa spolupracuje a prizvú sa odborníci. Ponúkam  svoje skúsenosti a vedomosti  pre projekty ako obnova nábrežia Váhu, prírodného kina,  vytvorenie cyklotrás do okolitých obcí a regiónu,  dotiahnutie cykloparku pri Dubovej až na sever Piešťan.

Potrebujem ale spolupracovať s Vami, občanmi… Počuť od ľudí, ako by si svoje okolie predstavovali dotvoriť, opraviť. Riešili sme prostredníctvom komisie všetky sťažnosti a návrhy, ktoré prišli: od detských ihrísk, cez  kuny vo dvore, zarastené chodníky, krákajúce havrany, festivalové rušenie z letiska až po záhradku pre materské centrum.

Pozývam Vás na diskusiu – nielen predvolebnú, s aktívnymi ľuďmi. Snažím sa počúvať. Skláňam sa a ďakujem mamičke, ktorá prišla na posledné zastupiteľstvo  s malými deťmi, poďakovať  za spoluprácu pri vybudovaní ihriska  pri Kauflande. Ona sama a jej okolie si to ihrisko boli vypýtať a neúnavne sa oň snažili.

deti_ihrisko_Trajan

Odpočet by sme si mali dávať my všetci – poslanci aj obyvatelia …(A to srdiečko si odkladám medzi moje vzácnosti.)

Som presvedčená, že  na riadení mesta by sa mala  v budúcom období výrazne podieľať nová  generácia. Preto podporujem skupinu nezávislých, prevažne mladých ľudí  s veľkou energiou,  pretvárať Piešťany na mesto s veľmi dobrými podmienkami pre život. Vo voľbách kandidujem ako nezávislá a  svoj hlas dávam iniciatíve Spoločne pre Piešťany.

Eva Wernerová

Populárne články