Úvod História Valentín nie je len komerčným sviatkom, ale aj významným dňom pre zamilovaných

Valentín nie je len komerčným sviatkom, ale aj významným dňom pre zamilovaných

REKLAMA
GM Dental Zubar

Svätý Valentín bol biskup, liečiteľ a mučeník. Najstaršia zmienka o tomto svätom sa nachádza v spise Martyrologium Hieronymianum, pochádzajúcom z 5 노래 mr 다운로드. – 6. storočia. Jeho život sa datuje od narodenia približne v roku 175 v meste Interamna (dnes Terni), nachádzajúcom sa v Taliansku. Neskôr pôsobil ako biskup v rodnom meste, kde sa protivil zákazu vojvodcu menom Marcus Aurelius Claudius 소아온 오디널 스케일 다운로드. Ten totiž zastával názor, že legionári pôsobiaci v jeho armáde, by nemali uzatvárať manželstvá, nakoľko ich starosti o rodinu oslabujú v boji fifa 15 다운로드. Biskup Valentín nariadenie ignoroval a vojakov tajne sobášil. Keď sa Claudius stal cisárom, dal biskupa uväzniť a 14. februára okolo roku 269 sa konala jeho poprava sťatím Plus token download.

IMG_5056_resize

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici

Valentín, ktorý bol biskupom a mučeníkom, sa stal neskôr aj patrónom zaľúbených, snúbencov a mladomanželov. Pred svojou popravou stihol podľa legendy prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa dokonca zamiloval 오토캐드 2012 한글판 다운로드. Jej otca, Asteria, uzdravenie dcéry presvedčilo o moci Ježiša Krista a s celou svojou rodinou sa mu dal pokrstiť. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína.“

Valentín bol tretím biskupom v Terni, vysvätil ho biskup sv Download The cruel angel Teze. Felicián z Foligna v roku 197. Jeho predchodcami boli sv. Pellegrinus a sv. Antimus, brat sv. Kozmu a Damiána. Stal sa známym vďaka svojmu svätému životu, láske a zhovievavosti, horlivému účinkovaniu a zázrakom, ktoré robil day day. Istý rímsky rečník menom Kratonus ho požiadal, aby mu uzdravil syna, ktorý bol viac rokov chorý. Valentín teda prišiel do Ríma, uzdravil ho 고독한 미식가 시즌5 다운로드. Chlapec s celou rodinou prijal krst a dal sa na štúdiá gréčtiny a latinčiny spolu s Prokulom, Efebom a Apolóniom. Jeho traja učeníci – Prokulus, Efebus a Apolónius previezli Valentínovo telo do Terni, kvôli čomu následne umučili a zabili aj ich Mid 24 o'clock download.

Legenda hovorí, že sviatok sv. Valentína ako sviatok zamilovaných sa začal sláviť v stredoveku v Anglicku a Francúzsku. Práve v polovici februára si vtáci začínajú hľadať svoj pár, preto sa 14 Office365 Excel Download. február začal sláviť ako sviatok zamilovaných. Mnoho literatúry z tých čias odkazuje práve na tento zvyk. Zaujímavá je aj legenda, ktorá hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže a iné voňavé kvety, ktorými obdarúval snúbencov a prial im šťastný život, a preto sa považuje za patróna snúbencov a mladomanželov. Iný výklad odkazu tohto sviatku zas hovorí o láske medzi Bohom a človekom, ktorý je stvorený na obraz Boha. V Láske prichádza pokoj a solidarita, jednota a čistota. Zajtrajšia nedeľa je teda aj sviatkom sv. Valentína, populárneho najmä ako sviatok zaľúbených.

-lt/Zdroj: sk.wikipedia.org , zivotopisysvatych.sk/Foto: archív-

REKLAMA