Connect with us

Blogy

Blog Lucie Drábikovej: Piešťanci v komisiách a Rade TTSK, ich zloženie, a poslanecké kluby

Published

on

Reklama
Reklama

Zastupiteľstvo TTSK zvolilo na svojom zasadnutí 20.decembra 2017 13 člennú Rada TTSK a odborné komisie. V blogu si môžete pozrieť zloženie jednotlivých komisií, zastúpenie poslancov zvolených za okres Piešťany v Rade a komisiách a rozloženie politických síl – zloženie štyroch poslaneckých klubov pôsobiacich v zastupiteľstve TTSK: Poslanecký klub SMK má 13 členov, Klub koalície OĽaNO-KDH-SaS má 11 členov, Klub nezávislých za lepší Trnavský kraj má 9 členov a Klub nezávislých poslancov TTSK 2017-2022 má 7 členov. 

Komisie sú poradnými orgánmi zastupiteľstva, vyjadrujú sa k materiálom, ktoré idú na rokovanie poslaneckého zboru. Členmi komisií sa môžu teraz stať aj neposlanci, občania Trnavského samosprávneho kraja. Do konca januára je možné podať návrhy na členstvo v komisiách poštou alebo osobne v podateľni Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej ulici v Trnave. Neposlanci doteraz v komisiách nepôsobili, aj keď to štatút kraja umožňoval. K zapojeniu občanov do práce komisií vyzýva aj predseda TTSK Jozef Viskupič.

Piešťanci v odborných komisiách TTSK

V komisiách sú poslanci zvolení za piešťanský okres zastúpení takto: Za Klub nezávislých poslancov TTSK 2017-2022: Remo Cicutto – podpredseda Komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu (ako podpredseda tejto komisie pôsobil aj v predošlom volebnom období, pôsobil aj v Komisii pre pozemné komunikácie a dopravu).
Martin Cifra – predseda Komisie pre zdravotníctvo a člen Sociálnej komisie, Iveta Babičová – členka Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru (v komisii pôsobila aj v predošlom volebnom období, okrem toho bola členkou Komisie pre životné prostredie a rozvoj vidieka).

Za Klub koalície OĽANO, KDH, SAS: Alan Suchánek – člen Komisie pre zdravotníctvo  a Lucia Drábiková – podpredsedníčka Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru, členka Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a členka Komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu.

Reklama

Zastúpenie okresu Piešťany v Rade TTSK

Členkami Rady TTSK z okresu Piešťany sú Iveta Babičová a Lucia Drábiková.

Rada Trnavského samosprávneho kraja
József Berényi – 1. podpredseda TTSK, Marek Neštický – podpredseda TTSK, Pavol Kalman – podpredseda TTSK, Roman Sova – podpredseda TTSK, Zoltán Hájos, Krisztián Forró, József Menyhárt, Stanislav Chovanec, Patrik Voltmann, Ľubomír Parízek, Iveta Babičová, Rastislav Mráz a Lucia Drábiková.

V zmysle čl. 13 Štatútu Trnavského samosprávneho kraja je Rada TTSK iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom zastupiteľstva vo vzťahu k plneniu úloh uložených zastupiteľstvom. Plní úlohy podľa rozhodnutia zastupiteľstva.  Zároveň plní funkciu poradného orgánu predsedu TTSK.

Prehľad odborných komisií a ich členov z radov poslancov TTSK

Finančná komisia:
Marián Viskupič – predseda
Ľubomír Parízek – podpredseda
Iván Fenes – podpredseda
Martin Džačovský – člen
Rozália Hervay – člen
Krisztián Forró – člen
Peter Gerhart – člen
Stanislav Chovanec – člen

Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom:
Ing. Marián Galbavý – predseda
Zoltán Hájos – podpredseda
Tibor Pekarčík – podpredseda
József Berényi – člen
József Menyhárt – člen
Roman Sova – člen
Vladimír Butko – člen
Milan Domaracký – člen

Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu:
László Bacsó – predseda
Vladimír Butko – podpredseda
Jozef Hazlinger – podpredseda
Ladislav Polák – člen
Štefan Bošnák – člen
Ervin Chomča – člen
Gergely Agócs – člen
Zdenko Čambal – člen

Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu:
László Biró – predseda
Pavol Kalman – podpredseda
Remo Cicutto – podpredseda
Rozália Hervay – člen
Csaba Orosz – člen
Lucia Drábiková  – člen
Stanislav Chovanec – člen
Tibor Pekarčík – člen

Komisia pre sociálnu oblasť:
Miroslav Dzurech – predseda
Krisztián Forró – podpredseda
Matej Lančarič – podpredseda
Ladislav Polák – člen
Peter Gerhart  – člen
László Bacsó   – člen
Martin Cifra – člen
Martin Džačovský – člen

Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru:
László Pék – predseda
Lucia Drábiková – podpredsedníčka
Marián Galbavý – podpredseda
Marian Soóky – člen
Csaba Orosz – člen
Rastislav Mráz – člen
Jozef Hazlinger – člen
Iveta Babičová – člen

Komisia pre zdravotníctvo:
Martin Cifra   – predseda
Marian Soóky – podpredseda
Ervin Chomča – podpredseda
László Biró – člen
Zoltán Hájos – člen
Alan Suchánek – člen
Branislav Kramár   – člen
…………………………….. – člen

Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka:
Matej Lančarič – predseda
Gergely Agócs – podpredseda
Branislav Kramár   – podpredseda
Iván Fenes – člen
József Menyhárt – člen
Marián Viskupič – člen
Patrik Voltmann – člen
Ľuboš Šúry – člen

Poslanecké kluby zastupiteľstva TTSK a ich členovia

V zátvorkách za menami sú uvedené okresy, v ktorých boli poslanci zvolení – DS – Dunajská Streda, GA – Galanta, PN – Piešťany, HC – Hlohovec, TT – Trnava, SE – Senica a SI – Skalica.

Poslanecký klub SMK – 13 členov
Predseda: Zoltán Hájos, členovia: József Menyhárt, Iván Fenes, László Bacsó, Csaba Orosz, Ladislav Polák, Rozália Hervay, Marian Soóky, (všetci DS). József Berényi, Krisztián Forró, Gergely Agócs, László Biró, László Pék (všetci GA)

Klub koalície OĽaNO-KDH-SaS – 11 členov
Predseda: Rastislav Mráz, členovia: Branislav Kramár, Štefan Bošnák, Vladimír Butko, Marián Viskupič (všetci TT), Alan Suchánek, Lucia Drábiková (podpredsedníčka, PN). Miroslav Dzurech (HC), a Roman Sova, Peter Gerhart, Pavol Kalman (SE).

Klub nezávislých za lepší Trnavský kraj – 9 členov
Predseda: Marián Galbavý, členovia: Matej Lančarič, Marek Neštický, Tibor Pekarčík (všetci TT), Martin Džačovský (SE), Stanislav Chovanec (SI), Jozef Hazlinger (SI), Patrik Voltmann (HC) a Ervin Chomča, kandidujúci za MOST-HÍD (GA).

Klub nezávislých poslancov TTSK 2017-2022 – 7 členov
Predseda: Remo Cicutto, členovia: Iveta Babičová, Martin Cifra (všetci traja PN), Zdenko Čambal (SI), Milan Domaracký (HC), Ľubomír Parízek (SE), a Ľuboš Šúry, kandidujúci za SMER-SD(GA).

Populárne články