REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Piešťanský Dom umenia, respektíve jeho výstavné priestory, sú momentálne doslova obsypané stovkami prác malých výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch movie Bat. Verejnosti ich predstavili na vernisáži výstavy Zimný semester na konci januára.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Na úvod vernisáže predviedli svoje umenie štvorručnou hrou klaviristky Tamara Adamovičová a Nina Džambazovič z triedy pani učiteľky Polonskej Kamidori. Hostí, rodičov, pedagógov a žiakov privítala potom na pôde Domu umenia jeho riaditeľka Edita Bjeloševičová, ktorá vyzdvihla dôležitosť umeleckého vzdelávania žiakov a jeho vysokú úroveň v piešťanskej Základnej umeleckej škole maple story client. Zároveň poďakovala všetkým pedagógom, pri tejto príležitosti hlavne výtvarného odboru  a vyjadrila radosť zo spolupráce, ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch pri príležitosti 75 손the guest 다운로드. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Piešťanoch.

Riaditeľ školy Kamil Vavrinec vo svojom príhovore hovoril o podmienkach umeleckého vzdelávania v Piešťanoch, ktoré podporuje Mesto Piešťany 세계명곡 다운로드. Aktuálny priemerný počet žiakov školy je 1030, čo je podľa neho nad maximom kapacity priestorov a personálneho zabezpečenia. Škole chýbajú hlavne vlastné priestory pre realizáciu koncertov a výstav 나눔고딕 코딩 폰트 다운로드.

Vystavené sú tri stovky diel

Aj na výstavu do Domu umenia museli urobiť značnú selekciu, aby sa zmestili do jeho priestorov 안드로이드 스카이프 다운로드. „Pedagógovia mali náročnú úlohu vybrať s pomedzi všetkých výtvarných prác žiakov za celý I. polrok šk. roka 2018/2019 najlepšie práce, hlavne kresby, maľby, grafiky a iné výtvarné umelecké disciplíny ako keramiku a podobne,“ hovorí Kamil Vavrinec a dodáva, že diváci si môžu pozrieť tri stovky vystavených diel 소드아트온라인 2기 다운로드. „Chcel by som tiež poďakovať za spoluprácu v súčasnosti aj v uplynulom kalendárnom roku 2018 pani riaditeľke Bjeloševičovej, všetkým zamestnancom Domu umenia, pedagógom výtvarného odboru p hp smart. Černíkovej, p. Bachárovej, p. Džambazovič, p. Kromholcovej, p. Rojíkovej a p. Sádeckej za náročnú prípravu a inštaláciu výstavy,“ ocenil obetavé dámy K 손 the guest 다운로드. Vavrinec.

Aktuálna výstava Zimný semester potrvá v Dome umenia do 3. marca. Základná umelecká škola pri príležitosti 75. výročia chystá viacero ďalších podujatí. Najbližšie to bude už túto sobotu 16. februára ples Základnej umeleckej školy v Piešťanskom pivovare.

-red- Foto: -th-

REKLAMA