Connect with us

Kultúra

Piešťanec Pavol Pilař novým generálnym riaditeľom Lúčnice

Ministerka kultúry Natália Milanová vymenovala do funkcie nového generálneho riaditeľa Umeleckého súboru Lúčnica, ktorý sa ujme vedenia 13. apríla. Na základe procesu verejného vypočutia, v ktorom rezort kultúry hľadal nové vedenie Umeleckého súboru Lúčnica, sa ministerka kultúry rozhodla pre uchádzača Pavla Pilařa.

Published

on

Reklama
Reklama

 

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 4. novembra 2021 proces verejného vypočutia na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Umeleckého súboru Lúčnica. V stanovenom termíne do 6. decembra 2021 bolo ministerstvu kultúry doručených päť prihlášok na uvedenú pozíciu. Všetky prihlášky boli kompletné a splnili formálne kritériá, uchádzači boli preto pozvaní na hĺbkové pohovory s personálnou poradkyňou. V ďalšej fáze výberového procesu absolvovali neverejné vypočutie pred poradným orgánom (1. februára 2022). Do tretieho kola procesu (verejného vypočutia) následne postúpili traja uchádzači (v abecednom poradí): Jaroslav Gižický, Barbora Morongová a Pavol Pilař. Verejné vypočutie uchádzačov sa uskutočnilo 15. februára 2022 v priestoroch ministerstva kultúry, pričom verejnosť ho mohla sledovať online alebo sa na ňom mohla zúčastniť osobne a tiež klásť otázky jednotlivým uchádzačom.

Po verejnom vypočutí poradný orgán odporučil ministerke kultúry na pozíciu generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky US Lúčnica všetkých troch uchádzačov.

Reklama

Ministerka kultúry Natália Milanová sa rozhodla po preštudovaní zápisnice z procesu verejného vypočutia a na základe odporúčaní poradného orgánu vymenovať do funkcie nového generálneho riaditeľa Umeleckého súboru Lúčnica Pavla Pilařa.

Pavol Pilař bol členom tanečného súboru US Lúčnica v rokoch 2008 – 2016. Je absolventom dvoch vysokých škôl (Divadelná fakulta VŠMU a Katedra architektúry SvF STU) a skúseným odborníkom so špecializáciou na kultúrnu infraštruktúru na Slovensku. Zároveň je aktívny vo viacerých neziskových projektoch (Iniciatíva Arta, o.z.; Pour Art, o.z. a iné).

TS Ministerstvo kultúry SR

Populárne články