Connect with us

Kultúra

Nová riaditeľka MsKS chce zachovať kontinuitu. Pridať chce viac informačných a edukačných podujatí

Published

on

Reklama
Reklama

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany vedie od začiatku januára nová riaditeľka.  Michaela Žažová uspela vo výberovom konaní po odvolaní predošlého riaditeľa. O svojich cieľoch sa rozhovorila pre januárové vydanie mestského periodika Radnica informuje.

Michaela Žažová

Michaela Žažová sa narodila v Piešťanoch. Je absolventkou Strednej hotelovej školy v Piešťanoch a Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobila v rôznych manažérskych a výkonných pozíciách v cestovnom ruchu a hoteliérstve, pričom viac ako 20 rokov pracovala v Kúpeľoch Piešťany.

Na otázku, ktoré podujatia a aktivity MsKS by chcela do budúcna zachovať a v ktorých by pokračovať nechcela, odpovedala: „Pokladám za veľmi podstatné vo všetkých oblastiach života zachovávať kontinuitu. Vážiť si tradície, prácu tých, ktorí tu boli pred nami. Stavať na tom, čo bolo dobré a obľúbené, snažiť sa o zlepšenie toho, čo nebolo ideálne. MsKS má za sebou zaujímavú históriu. Mám ambíciu oživiť tradičné podujatia novým obsahom, snažiť sa pri podujatiach spoločnými aktivitami spájať generácie. Zachováme obľúbené podujatia ako Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, koncerty pre ženy, mamy a otcov, pre seniorov, podujatia pre deti. Vytvoríme nové podujatie pre rodiny s deťmi s tématikou histórie kúpeľov a s príbehom rodiny Winterovcov. Všetko samozrejme podľa aktuálnych protipandemických opatrení. Zatiaľ nepredpokladám rušenie zaužívaných podujatí a aktivít, každé z nich má svoje opodstatnenie a svoje publikum. Naopak, rada by som rozšírila ponuku informačných a didakticko-výchovných aktivít pre žiakov a študentov, ale tiež pre širšie publikum s cieľom zvýšenia povedomia, miestnej a regionálnej informovanosti o histórii, významných osobnostiach, zaujímavostiach Piešťan v spolupráci s lokálnymi kultúrnymi inštitúciami a školami.“

Vo výstavných priestoroch v Starej lekárni, vo Fontáne a v galérii na Móle by chcela nová riaditeľka prezentovať  hodnotné umelecké artefakty súčasných slovenských a českých autorov  a súčasne ich obohatiť o edukatívny rozmer – prednášky, workshopy, komentované prehliadky. „Radi by sme nadviazali spoluprácu s Balneologickým múzeom I. Wintera a predstavili výtvarné diela z ich bohatých depozitárov. Za zaujímavú a perspektívnu tiež pokladáme spoluprácu so študentmi z umeleckých škôl s výstavami ich prác,“ hovorí M. Žažová a dodáva: „Výstavné priestory Starej lekárne budú primárne zamerané na dizajn a užitkové umenie, Piešťanská mestská galéria v KSC Fontána na výtvarné umenie, Mólo na sochárske diela.“

Reklama

Cieľom novej riaditeľky je tradičný projekt Socha piešťanských parkov obohatiť účasťou miestnych umelcov, ku ktorým majú obyvatelia Piešťan vytvorený vzťah.

V Starej lekárni by chcela v aktuálnom roku znovuobnoviť  predaj umeleckých predmetov a v nasledujúcom roku ho realizovať v širšej a atraktívnejšej podobe.

S dramaturgiou Kina Fontána je M. Žažová v podstate spokojná. „Aktuálna dramaturgická schéma kina je výsledkom dlhoročných skúseností, vychádza z poznania potrieb jeho návštevníkov. Skladba ponuky domácich aj zahraničných hraných filmov reflektuje najžiadanejšie predstavenia aj s ohľadom na vytýčené komerčné ciele. Veľmi divácky príťažlivá je kombinácia s organizovaním festivalu Astrofilm, participáciou na festivale Cinematik.  Zachováme aktuálnu dramaturgiu kina, vrátane pondelkových klubových filmových predstavení. Obnovíme festival Eurotour, prehliadku amatérskych filmov s cestovateľskou tematikou, budeme zvažovať ďalšie možnosti zatraktívnenia ponuky, keďže návštevnosť kina v uplynulom období (už v rokoch pred pandémiou) mala klesajúcu tendenciu,“ priblížila svoj pohľad na situáciu a plán pre mestské kino.

Na záverečnú otázku, ako by chcela nová riaditeľka oživiť prevádzku MsKS na Malej scéne, reagovala: „Zlepšíme propagáciu podujatí a komunikáciu s verejnosťou, budeme aktívne zisťovať, o aké aktivity by mali záujem naši návštevníci. Zavedieme online podujatia, obnovíme a rozšírime ponuku kurzov jazykov, tanca, jogy, maľovania a kreatívnych aktivít pre dospelých. Ponúkneme možnosti intenzívnejšej spolupráce základným umeleckým školám v oblasti prezentácie prác a umeleckých aktivít detí. Vyvoláme spoluprácu s ochotníckymi divadelníkmi, budeme zvažovať organizáciu festivalu ochotníckeho divadla.“

Zdroj: Mesto Piešťany / Radnica informuje Foto: Mesto Piešťany

Populárne články