Úvod Kultúra Múzeum predstavuje knihu: Piešťany fenomén termálny

Múzeum predstavuje knihu: Piešťany fenomén termálny

„Piešťany fenomén termálny“ má názov publikácia autora Augustína Rebra, venovaná publicistovi Jánovi Šípošovi a významným hydrogeológom Otovi Hyniemu a Augustínovi Rebrovi Windows 7 sp1. Knihu vydalo Balneologické múzeum Piešťany v spolupráci Trnavským samosprávnym krajom a jej prezentácia sa uskutoční už zajtra – vo štvrtok 20.novembra o 16,30 h vo Vile dr ms 오피스 2010 한글판 다운로드. Lisku na Štefánikovej ulici, na ktorú pozývajú organizátori aj širokú verejnosť.

pozvanka_kniha_Rebro

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl

Piešťany fenomén termálny – publikácia významného (dnes už nežijúceho) slovenského hydrogeológa a balneohistorika Mgr wingset. Augustína Rebru sprostredkúva odbornej i laickej verejnosti poznatky a informácie z 50 rokov hydrogeologických výskumov vo významnom kúpeľnom území mesta Piešťany 신의퀴즈 시즌3 다운로드. Počas prípravy a výstavby vodného diela Madunice sa stali aktuálnymi otázky dôkladnejšieho poznania geotermálneho fenoménu Piešťan ako aj ochrany piešťanských kúpeľov, resp Office. prameňov termálnych vôd v Piešťanoch. Mgr. A. Rebro, autor knihy, spracoval svoje poznatky o hydrogeologických výskumoch Piešťan. Keďže bol nielen svedkom, ale i aktívnym účastníkom tohto diania v knihe poskytuje verejnosti údaje i zážitky, ktoré v súčasnosti už nik iný nemôže z tohto pohľadu poskytnúť wget.

Z hľadiska hydrogeologického výskumu Piešťan bola druhá polovica 20. storočia výnimočná doba, na ľudí kládla náročné požiadavky a v hre boli celkom významné veci, napríklad či vodné dielo Madunice neuškodí piešťanským kúpeľom alebo otázka, čo bude treba podniknúť, aby sa tak nestalo I'm oking Lee Chang-hui. A v neposlednom rade – aby kúpeľom a ich termálnym prameňom neuškodila aj snaha o dosiahnutie výdatnejších prítokov liečivej termálnej vody alebo o lepšie poznanie ich hydrogeologického a geotermálneho pozadia pomocou technických prác, akými sú vrty,“ uvádza v komentári na stránke www.balneomuzeum.sk jeho riaditeľ Vladimír Krupa a pokračuje:  „Autentické svedectvo o spomínanej dobe v podobe predkladanej knihy Piešťany fenomén termálny je dôležitým prínosom pre množstvo faktografického materiálu 피구왕 통키 게임 다운로드. Sú to nielen textové informácie, ale aj unikátne zábery z obdobia 50 rokov hydrogeologických výskumov.“

Publikácia podľa neho pomôže spoznať realitu, čo sa týka výskumu zdrojov termálnej vody v Piešťanoch a možností ich využívania, a zároveň vyvracia mnohé zaužívané informácie, ktoré sú však nepresné či nepravdivé 초속 5cm 다운로드. „V takmer sedemdesiatich kapitolách textu čitateľ toho nájde naozaj veľa a všetko je to písané pútavo, pričom autor vie spojiť viacero oblastí a tém do jedného celku 명화그림 다운로드. Všetko má svoju logiku. Kniha je o hydrogeológii, geotermike a geológii, o návrhoch vrtov, ich realizácii a hodnotení vrtmi zistených geologických skutočností, kniha je o balneológii ale i o vývoji Piešťan – mesta i kúpeľov spolu s jeho okolím v druhej polovici 20. storočia. Kniha je aj autoportrétom hydrogeológa Augustína Rebra, ktorý v nej však nevystupuje osamotený, ale práve naopak v živej interakcii s osobami a osobnosťami rozličných profesií a rôzneho postavenia, ako človek prekonávajúci úskalia na ceste tak osobného ako aj kolektívneho poznania vpred. Publikáciu vydávame aj ako pripomenutie si autora, významného slovenského hydrogeológa a balneohistorika, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami,“ uzatvára Vladimír Krupa.

mp-08-28-12-71261

Hydrogeologickým prieskumom a prácam spojených s reguláciou vážskej hladiny, ktorá mala zabrániť narušeniu režimu piešťanských termálnych vôd a tvorbe unikátneho liečivého bahna je venovaná aj čast expozície piešťanského múzea.

(Zdroj: www.balneomuzeum.sk, foto: M. Palkovič)

Prečítajte si aj: Augustín Rebro – muž, ktorý chránil piešťanské termálne pramene

REKLAMA