Úvod Kultúra Kornel Duffek Čestným občanom Piešťan už aj prostredníctvom oficiálnej ceremónie

Kornel Duffek Čestným občanom Piešťan už aj prostredníctvom oficiálnej ceremónie

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Pri príležitosti 75. výročia povýšenia obce Piešťany na mesto Piešťany v roku 2020 vyzvala samospráva verejnosť na predkladanie návrhov na udelenie Čestného občianstva Paint 3D download. Jeden z návrhov podala aj Katarína Mičicová. Čestné občianstvo navrhla udeliť Kornelovi Duffekovi (1938 – 2018).

Kornel Duffek sa od 60 Sublime Text3. rokov minulého storočia až do svojho predčasného ukončenia života v Piešťanoch venoval kultúre, publicistike, hudbe, dejinám, umeniu. Okrem toho bol zanieteným a veľmi aktívnym ochrancom prírody 발리에서 생긴일 다운로드. Písal články i publikácie k rôznym témam v oblasti ochrany prírody, dejín Piešťan i umenia všeobecne. Do roku 2015 bol šéfredaktorom periodika Revue Piešťany, ktoré pod jeho vedením získalo významné celoštátne ocenenia 타임 패러독스 다운로드. Z podnetu Kornela Duffeka bola v roku 2002 založená knižničná edícia Bibliotheca Pescana. Stál pri obnove tradície Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, Sochy piešťanských parkov, podporoval hudobné dianie v našom meste, pričinil sa o inštaláciu sochy Eugena Suchoňa, podporoval realizáciu sochy Ľudovíta Wintera, navrhoval názvy nových ulíc Download the aviator. Do dejín Piešťan sa zapísal ako významný predstaviteľ kultúry mesta, propagátor histórie, ochranca piešťanskej prírody, publicista, dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, viceprimátor, predseda kultúrnej a názvoslovnej komisie, ale predovšetkým ako človek. Zanechal nedokončenú jedinečnú knihu Storočie infanteristov v Piešťanoch.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany jej návrh jednomyseľne schválili 27. augusta minulého roka.

Epidemiologická situácia zabránila oficialitám

Epidemiologická situácia a opatrenia proti šíreniu coronavírusu neumožnili toto ocenenie odovzdať skôr. Prešiel takmer rok a Balneologické múzeum medzi časom dokončilo.

V prvú júlovú sobotu si pamätný list o udelení čestného občianstva prevzala vdova po Kornelovi Duffekovi, pani Sylvia Duffeková za prítomnosti ich dcér Stelly a Diany a desiatok priateľov, známych a spolupracovníkov Kornela Duffeka, ako aj niektorých poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany – z rúk primátora mesta Piešťany Petra Jančoviča.

V druhej časti programu riaditeľ Balneologického múzea Imricha Wintera Vladimír Krupa predstavil preprezentačnú publikáciu Kornela Duffeka „Storočie piešťanských infanteristov“.

Na slávnostnom podujatí účinkovali speváčka a klaviristka Adriena Bartošová a herec Štefan Bučko.

Text: TS Mesto Piešťany / red    Foto: Eva Drobná

REKLAMA