Úvod Blogy Z recyklovaných plechoviek môže byť aj bicykel

Z recyklovaných plechoviek môže byť aj bicykel

Triedenie odpadu je v súčasnosti jeden zo základných návykov moderného človeka 생일 노래 다운로드. Ďalší dielseriálu o recyklácii je venovaný kovovým obalom.

Nevyčerpávajme zbytočne prírodné zdroje SchoolRumble. Využime kovové obaly a časti obalov, ktoré sú pre nás nepotrebné a dajme im ďalšiu šancu aby sa z nich stali nové výrobky.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl
Chlapci na panvici

Recykláciou hliníka sa ušetrí 8 kg bauxitu, 4 kg chemických produktov a 14 kW elektrickej energie (95%), emisie sa dokonca znížia o 99% Environment Special.

Na výrobu 1 tony ocele z recyklovaných materiálov sa použije menej železnej rudy o 1,5 tony, uhlia o 1/2 tony, vody o 40% a energie o 75% pbvm90.dll. Zníži sa znečistenie ovzdušia o 86%, znečistenie vody o 97% a zníži sa ťažobný odpad o 97%.

Kovy sa v Piešťanoch ukladajú buď do červených kontajnerov na sídliskách alebo občania môžu kovový odpad odniesť priamo do zberného dvora 영화 베스트셀러 다운로드. Úprava prebieha pomocou rôznych technológií – triedením, strihaním, lámaním, lisovaním, briketovaním, drvením. Kovový odpad je tradičným zdrojom druhotných surovín v hutníctve železa, široké uplatnenie majú vytriedené oceľové zliatiny tensof flow.

Dotriedené kovové odpady putujú do hút, kde sa pretavia. To, čo v tomto odpade zostalo (napríklad zvyšky potravín alebo farby v konzervách), zhorí pri teplote 1700 °C 명량 영어자막 다운로드. Pri recyklácii vznikajú z kovu opäť kovové výrobky – plechovky, konzervy, odliatky, tyče, dosky, kľúče, rámy bicyklov. Zo 670 recyklovaných hliníkových plechoviek môže vzniknúť jeden bicykel scx-1360 driver.

Do červených kontajnerov je potrebné vhodiť: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky 일곱개의 대죄 1기 다운로드.

Nevhadzujú sa: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty.

Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje 프로듀스101 보름달 다운로드. Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 milónov ton ropy. Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu. Od roku 1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

Spracoval: Jozef Malík Zdroj: www.zelenybod.skwww.separujodpad.sk

REKLAMA