Úvod Koktail Voda – vzácna tekutina

Voda – vzácna tekutina

Pod týmto názvom a v rámci plnenia environmentálneho projektu a Svetového dňa vody nedávno štvor- a šesťročné deti z Materskej Školy Valová a jej elokovaných pracovísk Považská a Detvianska ulica navštívili Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany Pdf immediately.

vodaDeti sa prostredníctvom zážitkového učenia oboznámili, ako sa treba starať o vodu a vodné toky na Slovensku 케이벤치 다운로드. Deti boli z exkurzie mimoriadne nadšené a touto cestou veľmi pekne ďakujeme zamestnancom SVP, za ich ochotu a možnosť navštíviť ich podnik a deťom primerane vysvetliť, aká dôležitá je voda v živote a podporiť tak u detí ochranárske postoje k prírodnému prostrediu 공사 지명원 다운로드.

REKLAMA

voda3Marta Hudcovičová – koordinátorka environmentálneho projektu

REKLAMA