Úvod Koktail Samuel Šulgan sa v celoslovenskom finále IQ olympiády nestratil

Samuel Šulgan sa v celoslovenskom finále IQ olympiády nestratil

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Na Oravskom hrade sa v pondelok 15. mája stretlo 60 žiakov z celého Slovenska, aby si zmerali svoje schopnosti vo finálnom kole IQ olympiády, ktorú zastrešuje miestna organizácia Mensy 마인크래프트 pc 맵 다운로드. Čakali ich rôzne logické i matematické úlohy a ďalšie rébusy zamerané na pamäť, postreh a praktickú inteligenciu. Účastníkom bol i žiak 9 Kyobo Mungo Ebook. A triedy Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch Samuel Šulgan, ktorý obsadil v regionálnom kole 11. miesto a vo finále skončil medzi svojimi rovesníkmi na vynikajúcom 8 html 한글 파일 다운로드. mieste.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Súžiacich nečakalo preverovanie vedomostí získaných štúdiom, ale preverenie schopností logicky a rýchlo uvažovať, schopností využiť vlastnú kreativitu, preverovanie verbálnych schopností, matematických schopností a orientácie v priestore 아이패드 네이트온 다운로드. Súťaž je postupová – školské kolo, regionálne kolo a celoslovenské kolo. Olympiádu zastrešuje nezisková organizácia Mensa Slovensko Download Deville Berg. Táto organizácia združuje nadpriemerne inteligentných ľudí. Poslaním Mensy je využitie inteligencie v prospech ľudstva.

Cirkevná spojená škola sa v školskom roku 2017/2018 opäť zapojila do tejto olympiády Download cookie run games. Školské kolo riešilo 42 žiakov. Žiak 9. A triedy Samuel Šulgan úspešne postupoval z 1. miesta v školskom kole na krásne 11. miesto v regionálnom kole a odtiaľ na vynikajúce 8 Automatic images. miesto v kole celoslovenskom. Regionálne kolo sa pre západnú časť Slovenska konalo na pôde Súkromnej anglicko-slovenskej ZŠ Besst v Trnave. Finále prebehlo v historickom prostredí Oravského hradu Download Cloverfield Paradox. Samovi k úspechu blahoželáme!

Výhercami IQ olympiády 2017 sa stali :

1. miesto Richard Kramár, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

2 xe 파일 다운로드. miesto Bruno Jakubov, Základná škola Spišská Nová Ves

3. miesto Dario Mikuš, Základná škola Prievidzka

4. miesto Adam Čabrák, Základná škola Košice

5 win10 pe 다운로드. miesto Lujza Laudová, Gymnázium F.G. Lorcu, Bratislava

-Pedagogický kolektív CSŠ/Foto: IQ olmpiáda-

REKLAMA