Úvod Koktail Samuel Šulgan sa v celoslovenskom finále IQ olympiády nestratil

Samuel Šulgan sa v celoslovenskom finále IQ olympiády nestratil

REKLAMA

Na Oravskom hrade sa v pondelok 15. mája stretlo 60 žiakov z celého Slovenska, aby si zmerali svoje schopnosti vo finálnom kole IQ olympiády, ktorú zastrešuje miestna organizácia Mensy 마인크래프트 pc 맵 다운로드. Čakali ich rôzne logické i matematické úlohy a ďalšie rébusy zamerané na pamäť, postreh a praktickú inteligenciu. Účastníkom bol i žiak 9 Kyobo Mungo Ebook. A triedy Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch Samuel Šulgan, ktorý obsadil v regionálnom kole 11. miesto a vo finále skončil medzi svojimi rovesníkmi na vynikajúcom 8 html 한글 파일 다운로드. mieste.

REKLAMA
PN Taxi
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany
Knebl
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza donaskova sluzba

Súžiacich nečakalo preverovanie vedomostí získaných štúdiom, ale preverenie schopností logicky a rýchlo uvažovať, schopností využiť vlastnú kreativitu, preverovanie verbálnych schopností, matematických schopností a orientácie v priestore 아이패드 네이트온 다운로드. Súťaž je postupová – školské kolo, regionálne kolo a celoslovenské kolo. Olympiádu zastrešuje nezisková organizácia Mensa Slovensko Download Deville Berg. Táto organizácia združuje nadpriemerne inteligentných ľudí. Poslaním Mensy je využitie inteligencie v prospech ľudstva.

Cirkevná spojená škola sa v školskom roku 2017/2018 opäť zapojila do tejto olympiády Download cookie run games. Školské kolo riešilo 42 žiakov. Žiak 9. A triedy Samuel Šulgan úspešne postupoval z 1. miesta v školskom kole na krásne 11. miesto v regionálnom kole a odtiaľ na vynikajúce 8 Automatic images. miesto v kole celoslovenskom. Regionálne kolo sa pre západnú časť Slovenska konalo na pôde Súkromnej anglicko-slovenskej ZŠ Besst v Trnave. Finále prebehlo v historickom prostredí Oravského hradu Download Cloverfield Paradox. Samovi k úspechu blahoželáme!

Výhercami IQ olympiády 2017 sa stali :

1. miesto Richard Kramár, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

2 xe 파일 다운로드. miesto Bruno Jakubov, Základná škola Spišská Nová Ves

3. miesto Dario Mikuš, Základná škola Prievidzka

4. miesto Adam Čabrák, Základná škola Košice

5 win10 pe 다운로드. miesto Lujza Laudová, Gymnázium F.G. Lorcu, Bratislava

-Pedagogický kolektív CSŠ/Foto: IQ olmpiáda-

REKLAMA