Úvod Koktail Ľudia bez domova – ako im (ne)pomáhať

Ľudia bez domova – ako im (ne)pomáhať

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Je zrejmé, že ľudia bez domova a žobrajúci sú náročnou výzvou pre mestá. Aj pre Piešťany. Možno ich niekedy nechceme vidieť, ale stretávame ich na stanici, v centre mesta, pred kostolmi. Sú to najčastejšie starší muži, ale aj ženy s deťmi. Takmer bez výnimky pýtajú peniaze. Potom sú tu takí, ktorí si vytvárajú akési provizórne domovy z krabíc 킹 오브 파이터즈 2002 다운로드. S nástupom mrazov sú ľudia žijúci na ulici ohrození na živote.

Materiálna pomoc je len malou súčasťou reálnej pomoci. Pád na dno často odštartuje strata vzťahov. Preto to, čo skutočne pomáha, sú obetaví ľudia, ktorí podávajú pomocnú ruku ako dobrovoľníci alebo aj zamestnanci sociálnych organizácií, ich záujem, trpezlivosť a dlhodobá systematická práca, ktorá nie je finančne ani spoločensky docenená naver streaming videos. Na konci článku uvádzam konkrétne kontakty na organizácie, ktoré môžu pomôcť.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Dávať peniaze v hotovosti nie je skutočnou pomocou, treba sa obrniť voči zneužívaniu súcitu, ktorý býva často veľmi cielený. Nenechajme sa ovplyvniť manipuláciou a pocitmi viny, ktoré v nás títo ľudia vzbudzujú. Navyše, v mestách často bývajú organizované skupiny, ktoré práve zneužívaním postihnutých ľudí, matiek s deťmi na žobranie získavajú peniaze 조공다 다운로드. Podporovanie žobrania teda určite nepomáha, naopak umožňuje ľuďom na ulici neriešiť svoju situáciu. Ak chceme pomôcť finančne, pomôžme tým, ktorí sa ľuďom v núdzi systematicky venujú.

Kúpiť si časopis či knihu od predajcov Nota bene alebo charitných časopisov je naopak pomocou, pretože tieto peniaze získavajú prácou a navyše predaj týmto ľuďom pomáha rozvíjať svoje sociálne zručnosti a sebavedomie query as well.

Ľudia sa na ulici často ocitajú kvôli spleti rôznych životných okolností, z vlastného aj iného zavinenia, v dôsledku straty kontaktov, rozvodu, duševnej choroby či závislosti. Mnohí z týchto ľudí pochádzajú z rozvrátených a nefunkčných rodín, často sú to aj ľudia vyrastajúci v detských domovoch, ktorým chýbajú pracovné návyky, nevedia hospodáriť s peniazmi 하프라이프 2 다운로드. Reálne potrebujú pomoc, pretože sami si poradiť nevedia.

REKLAMA

Ľudia žijúci na ulici majú často duševné problémy a trpia závislosťami. Získanú hotovosť teda využijú na pokrytie tejto závislosti. Lepšie je ponúknuť im odbornú pomoc a informácie o tom, kde dostanú stravu, ubytovanie alebo oblečenie 색상표 다운로드. Ak nájdeme človeka na ulici a je v riziku zamrznutia, je na mieste volať Mestskú políciu na tel. čísle 159.

Krízová intervencia je v kompetencii miest, veľakrát ju poskytuje charita alebo neziskové organizácie. Mesto Piešťany má vlastné zariadenie Domum. V Trnavskom samosprávnom kraji však celkovo chýbajú nízkoprahové zariadenia, útulky a nocľahárne, ktoré by prijali aj ľudí bez dokladov, po požití alkoholu 필로미나의 기적 다운로드. Systematická a komplexná sociálna pomoc týmto ľuďom je tiež stále nedostatočná, západnému Slovensku, kde máme množstvo takýchto ľudí, chýbajú väčšie zariadenia ako sú Žakovce či Kláštor pod Znievom, kde by mali možnosť rozvíjať sa, pravidelný režim s pracovnou terapiou, odbornú pomoc, duchovné zázemie a najmä ľudí, ktorí s nimi nadviažu dlhodobé vzťahy a budú ich sprevádzať.

Pár konkrétnych možností pomoci ľuďom v núdzi v Piešťanoch:

Už tretí rok sa vďaka dobrým ľuďom v Piešťanoch podáva Polievka z lásky 축구 게임 다운로드. Spoločenstvo SKA s názvom „Služba bezdomovcom a núdznym“ organizuje počas zimných mesiacov výdaj teplého jedla pre tých najbiednejších v Piešťanoch. V centre „Svornosť“ poskytujú dobrovoľníci tohto spoločenstva  teplú stravu i oblečenie každú stredu a v sobotu v čase od 12.00 – 14.00 hod Is old-fashioned ised. v zimných mesiacoch december 2018 až február 2019.

Odbor sociálnych vecí na Mestskom úrade Piešťany poskytuje hlavne poradenstvo a informácie pre klientov, kontakt: 033/7765413. ZSS Domum poskytuje lacné ubytovanie v nocľahárni a útulku, tiež poskytuje núdzové bývanie pre rodiny. Kontakt: Bodona 55, 921 01 Piešťany, telefón: 033/7727687, e-mail: marcela.vrbova@piestany.sk Free to Everytown. V Piešťanoch pôsobí Centrum pomoci človeku na ulici A.Hlinku 41 vedľa Materského centra Úsmev. Ľuďom v núdzi vedia poradiť ohľadom bývania, exekúcií, zamestnania, poskytujú suchú stravu, oblečenie. Kontakty a otváracie hodiny: Web: https://charitatt.sk/nase-sluzby/centra-pre-ludi-v-nudzi/centrum-pomoci-cloveku-piestany/, email: charita.piestany@charitatt.sk, telefón: +421 910 788 031.
Otváracie hodiny: Pondelok, utorok, streda: 9:00 – 12:00, Štvrtok:7:45 – 12:30, Piatok: 7:45 – 12:00.

Mgr. Lucia Drábiková, PhD.
poslankyňa TTSK
psychologička Centra pomoci pre rodinu

REKLAMA