REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Obec Hubina v spolupráci s poslancami, mamičkami a dobrovoľníkmi usporiadala 22. februára  druhý ročník karnevalu. Mimoriadne úspešná akcia začala o 16-tej hodine príchodom prvých účastníkov v maskách Hangul 2017 Free Installation - Download. Postupom času sa však naplnil celý kultúrny dom a program sa mohol začať.

Všetkých účastníkov na úvod  privítala starostka obce Jana Myjavcová a v zápätí odštartovala prvý tanec s deťmi na hit Jede jede mašinka minecraft 1.14.4. Pre deti aj dospelých bol pripravený bohatý program v podobe tanca, súťaží a kvízu.

Odmenou pre každé dieťa v maske bola maličkosť v podobe balíčka s prekvapením Sims 4 Hair. Naprázdno neodišli ani dospelí v maskách, ktorí boli odmenení fľaškou vínka. Program sa síce o 20 tej oficiálne končil, ale aj vďka skvelému DJ-ovi  zábava pokračovala až do nočných hodín Free spss Hangul edition.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Na záver patrí poďakovanie každému, kto akoukoľvek formou pomohol k tomuto úspešnému podujatiu v našej obci. Veríme, že o rok bude karneval minimálne rovnako úspešný.       

-ar-

REKLAMA