Connect with us

Koktail

Kamenný výbežok do stredu Sĺňavy chráni hrádzu

Published

on

Reklama
Reklama

Obľúbené miesto prechádzok, z ktorého je dobrý výhľad na celé jazero, nemá primárne rekreačný charakter. Jeho účelom je zabrániť priesakom.

[singlepic id=45798 w=520 h=340 float=center]

 

Podľa informácií od riaditeľa Správy povodia stredného Váhu Milana Koščála ide o smernú stavbu, ktorá má dĺžku 550 metrov a na jej vybudovanie bol použitý materiál z regulačnej ťažby v objeme 17 700 metrov m3. Opevnenie tvorí 6 813 m3 lomového kameňa.

Reklama

„V máji 2008 bol podložím pravostrannej ochrannej hrádze zistený pomerne silný priesak. Jednou z príčin bola skutočnosť, že počas zvýšených povodňových prietokov prúdnica smerovala k pravostrannej hrádzi, odplavila prirodzený tesniaci koberec a vytvorila v blízkosti telesa hrádze 4 až 6 metrov hlboké korytá,“ vysvetlil M. Koščál.

Správa povodia stredného Váhu musela v tejto súvislosti prijať niekoľko opatrení. Okrem smernej stavby to bola podzemná tesniaca stena, oprava poškodenej časti hrádze a zasypanie vytvoreného ramena riečnym materiálom.

Vodné dielo, ktoré neskôr dostalo názov Sĺňava, je v prevádzke od 60. rokov minulého storočia. Jeho revízia sa uskutočnila v roku 2007 a stála asi 50-miliónov korún. Vodohospodári vtedy vyčistili brehy aj dno a vyťažili 40-tisíc m3 bahna. Sĺňava slúži okrem iného ako odberové miesto vody pre Atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice.

Text a foto: Martin Palkovič

Populárne články