Úvod Koktail Filozofickú fakultu UCM v Trnave čaká Deň otvorených dverí

Filozofickú fakultu UCM v Trnave čaká Deň otvorených dverí

REKLAMA

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 23. novembra od 9.00 hod Sesse download. do 14.00 hod. na prízemí hlavnej budovy na Námestí Jozefa Herdu číslo 2 v Trnave. Viac informácií nájdete na webe ff.ucm.sk alebo na facebookovej stránke fakulty

DOD plagat A3

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Knebl

Uchádzači o štúdium v bakalárskych a magisterských študijných programoch a verejnosť budú mať príležitosť si prezrieť priestory univerzity, ako aj možnosť oboznámiť sa s jednotlivými katedrami, študentskými spolkami a inými mimoškolskými aktivitami 윈도우 글꼴 다운로드. Fakulta poskytuje široké spektrum výučby od psychológie, filozofie, etnológie, cez cudzie jazyky, históriu, slovenský jazyk, literatúru až po pedagogiku. Okrem prezentácií katedier sa môžete tešiť na interaktívne činnosti ako psychohry a psychologické testy (Schuhfried), ktoré si pripravil Psychoklub – študenti katedry psychológie 오목 게임 다운로드.

Deň otvorených dverí bude prebiehať na prízemí hlavnej budovy univerzity, kde budú aj študentské spolky. V miestnosti S0.1 budú prezentácie jednotlivých katedier a psychohry 아오오니 2 0 영화 다운로드. V konferenčnej miestnosti Z0.3 si môžete pozrieť výstavu Cyrilometodského Velehradu a od 10.00 – 12.00 hod. prezentáciu študijných pobytov v USA 아롱체 다운로드. Nebudú chýbať ani pútavé prednášky študentov, ktorí boli na študijnom pobyte v zahraničí

Časový harmonogram prednášok:
9.00 Nový Zéland Lucia Bistárová
10.00 Nórsko Petra Kolláriková
11.00 Nemecko Katarína Vilčeková, Mária Ješíková
12.00 Zambia, Afrika Lucia Bistárová
13.00 Kapské mesto, Afrika Veronika Danielová

-TS Filozofická fakulta UCM v Trnave-

REKLAMA