Connect with us

Koktail

Dobrá novina bude opäť znieť Piešťanmi a môže priniesť vodu tým, čo ju najviac potrebujú

Published

on

Reklama
Reklama

Pod mottom Podajme ruku deťom sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí, sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi, ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista do rodín v mestách a dedinách na celom Slovensku. Tento rok sa po odmlke uskutoční opäť koledovanie Dobrej noviny, ktorá je najrozsiahlejšou akciou eRka, opäť aj v Piešťanoch. Požehnanie koledníkov, ku ktorým sa stále môžete pridať, bude v nedeľu 13. decembra vrámci sv. omše o 9.00 h v kostole sv. Štefana.

2015_10_28-_-koledníčky-z-Pliešoviec-769x1024 jPočas nej sa dozviete viac o projekte Dobrá novina 2015 i o téme 21. ročníka. Po skončení sv. omše bude rozdelenie detí, mladých a animátorov do skupín.

Voda je život – znie motto aktuálneho ročníka koledovania. Organizátori chcú vyzbieranými prostriedkami podporiť Turkanský vodný projekt, ktorý zohráva kľúčovú úlohu medzi rozvojovými programami katolíckej diecézy Lodwar v Keni. Zmierňuje akútny nedostatok vody v oblasti Turkana, patriacej k najsuchším miestam na zemi, kde žijú ľudia.

 

Reklama

Práve od studní sú ľudia závislí. Keď je sucho, nemajú iný zdroj vody, musia sa spoliehať na pumpu. Keď sa pokazí, musia prejsť veľa kilometrov za vodou. Tí, ktorí sú bližšie k riekam, môžu nájsť vodu tam, no tí, ktorí sú ďalej, musia nájsť inú pumpu. Niektorí takto chodia za vodou aj vyše desať kilometrov.

Vnutro_1b_Kotela-Akali-Turkana-2015-1024x768[1]

Tím vodného projektu inštaluje, udržiava a opravuje ručné čerpadlá, ako aj vodné, solárne a čerpadlové systémy poháňané generátorom. „V súčasnosti sa náš tím stará o údržbu asi 400 studní a pribúdajú k nim ďalšie. Na mnohých miestach treba robiť veľmi hlboké vrty, aj do hĺbky vyše sto metrov, pričom viac ako polovica vrtov nie je úspešná,“ vysvetľuje riaditeľ vodného projektu Joseph Ng´ang´a. Podobne ako iné krajiny a oblasti v južnej časti zemegule, aj Turkanu ovplyvnili klimatické zmeny. Oproti minulosti sa obdobia dažďov skracujú a obdobia sucha predlžujú.

Miestne komunity a školy sa vďaka práci sociálnych pracovníkov vzdelávajú o zdraví a hygiene, ako aj o malých opravách čerpadiel a obnoviteľných zdrojoch energie. Tiež ich vedú k tomu, aby pociťovali zodpovednosť za dobré fungovanie vodných zdrojov vo svojom okolí.

Na Turkanu sa v oblasti rozvoja dlhé roky zabúdalo a keďže kenská vláda v súčasnosti ešte nedisponuje odbornosťou v starostlivosti o vodné zdroje, zostáva diecéza jediným spoľahlivým poskytovateľom služieb spojených so zabezpečovaním pitnej vody pre obyvateľov Turkany. „V posledných rokoch sa situácia mení a miestna vláda dostala viac kompetencií aj prostriedkov. Podpísali sme dohodu o spolupráci s ministerstvom pre vodu a v najbližších rokoch očakávame, že vláda bude financovať aj činnosti, ktoré sme dosiaľ mohli robiť len vďaka donorom z Európy. Vláda by postupne mohla preberať servis vodných čerpadiel a tiež rozšíriť ich počet do celého kraja,“ dodáva Joseph Ng´ang´a.

Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2016 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.

Ako podporiť koledovanie Dobrej noviny

  • modlitbou
  • prijatím a podporou koledníkov vo farnosti
  • zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti
  • finančným príspevkom na číslo účtu 294 045 7894 / 1100, Tatra banka
  • darcovskou SMS v hodnote 2 € v čase od 1. novembra 2015 do 31. januára 2016 vo všetkých mobilných sieťach s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877 (podiel prevádzaný na účet zbierky z každej DMS je 1,92€). Projekt DMS administratívne zabezpečuje a koordinuje Fórum Donorov (www.donorsforum.sk)

-red- Zdroj a foto: www.dobranovina.sk

Populárne články