Úvod Koktail Ako sa vyvíjalo kúpeľníctvo, sa dozviete v Balneologickom múzeu

Ako sa vyvíjalo kúpeľníctvo, sa dozviete v Balneologickom múzeu

REKLAMA
GM Dental Zubar

Jedna časť hlavnej expozície Balneologického múzea Imricha Wintera je venovaná piešťanským kúpeľom. Návštevníci si môžu prezrieť historický vývoj jedných z najvýznamnejších a v celosvetovom meradle najznámejších slovenských kúpeľov 세카이노 오와리 다운로드. Známe boli už v stredoveku, čo okrem iného dokladajú aj dobové tlače zahraničných autorov zo 16. storočia.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany

Dejiny kúpeľného mesta sú prezentované na pozadí historického vývoja Uhorska tout from the stars. Nepriaznivo na nich vplývali udalosti zahraničnej i domácej politickej situácie a časté vojenské konflikty v 16. a 17. storočí. Najmä turecké vpády a stavovské povstania šľachty proti panovníkovi 기생수 다운로드. V časoch relatívneho pokoja však dochádzalo k rozvoju kúpeľov.

V roku 1720 sa stali majetkom grófskej rodiny Erdödyovcov. Ján Nepomuk Erdödy inicioval výstavbu stálych kúpeľných zariadení a v roku 1778 dal postaviť prvú drevenú budovu vaňových kúpeľov 오페라 스트리밍 다운로드. Majitelia dávali kúpele do prenájmu rôznym záujemcom, čo nie vždy prospievali ich rozvoju.

V rokoch 1829 až 1879 pôsobil v Piešťanoch Dr 윈도우7 폰트 다운로드. František Ernest Scherer. Bol prvým stálym kúpeľným lekárom a v roku 1863 založil Vojenský kúpeľný ústav. Predmety z jeho pozostalosti sú súčasťou expozície Warlock Hack Download.

V 19. storočí postupne pokračovala výstavba kúpeľov. Najvýraznejšie sa na ich rozvoji podieľala rodina Winterovcov, ktorá si kúpele zobrala do dlhodobého prenájmu (od roku 1889 až do ich zoštátnenia v roku 1940) 삼성브라우저 이미지 다운로드. Z ich iniciatívy sa dovtedy provinčné kúpele postupne stali skutočným liečebným miestom svetového mena a významu. Tento proces dokumentuje množstvo zachovaných materiálov a tvorí významnú časť expozície Naver tv cast high definition download.

Návštevníci múzea sa oboznámia aj s množstvom významných osobností z kultúrneho, spoločenského či športového života, ktoré absolvovali liečebný pobyt v Piešťanoch 픽미 mp3 다운로드. Patrí sem napr. spisovateľka a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Selma Lagerlöfová, maliar Alfons Mucha, lord Dwight Davis a mnohí ďalší Breathe download.

Chronologicky najmladšia časť expozície je venovaná hydrogeologickým prieskumom a prácam spojených s reguláciou vážskej hladiny, ktorá mala zabrániť narušeniu režimu piešťanských termálnych vôd a tvorbe unikátneho liečivého bahna. Výsledkom bola výrazná úprava vzhľadu kúpeľného ostrova, ktorý po vybudovaní potrebných hrádzi nadobudol v podstate súčasný vzhľad. Významne sa na tomto procese podieľali profesor Ota Hynie a magister Augustín Rebro, ktorí sa touto problematikou dlhodobo zaoberali.

Všetky vývojové etapy kúpeľov a udalosti s tým spojené sú dokumentované dobovými materiálmi, kolorovanými vedutami, plánmi kúpeľov, pohľadnicami, lekárskymi nástrojmi, modelmi a maketami niektorých budov. Celkovo tak expozícia sprostredkúva komplexný pohľad na vznik a rozvoj významného centra slovenského kúpeľníctva.

-red/Zdroj a foto: Balneologické múzeum Imricha Wintera

REKLAMA