Úvod História Premena Piešťan na mesto mala stáť 37 miliónov

Premena Piešťan na mesto mala stáť 37 miliónov

3
REKLAMA

Dnes si pripomíname 68. výročie inštalácie Piešťan na mesto. Slávnostný akt sa uskutočnil 21. októbra 1945. Súvisel s ním program na výstavbu na najbližších päť rokov. V rámci neho bolo naplánovaných niekoľko dôležitých projektov v celkovej hodnote prevyšujúcej 37 miliónov korún.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6pJW1Wrt8UQ[/youtube]

REKLAMA
Pav pod na florbal
Pivaren na rohu

Jednu z najdôležitejších udalostí v histórii nášho mesta zachytáva kronika aj dobový filmový žurnál.

„Podpredseda vlády Ursíny prirovnal toto povýšenie k pasovaniu čestných mužov na rytierov. Apeloval na to, aby sa náš slovenský ľud stal ozaj takým rytierom, po tejto najhroznejšej vojne sveta,“ hovorí sa v zázname Československej filmovej kroniky, ktorý bol nedávno zverejnený na facebookovej stránke Piešťany – History.

Zástupca štátu Ladislav Šimovič pri tejto príležitosti odovzdal vtedajšiemu predsedovi miestneho národného výboru Jánovi Daňovi „ako predstaviteľovi obce Piešťany, povýšenej na mesto ako insigniu mesta reťaz s odznakom mesta,“ spomína mestský kronikár.

REKLAMA

rekl-komenskeho

Ďalej píše: „V rámci tohto slávnostného zasadnutia širší výbor sostavil si program na výstavbu mesta Piešťany, ktorý má byť uskutočnený do 5 rokov. Do programu boly pojaté nasledovné práce: Predĺženie hlavného kanalizačného sberača s nákladom 5,000.000.- Kčs, postavenie nového bitunku s nákladom 6,000.000.- Kčs, sriadenie dobytčie tržište s nákladom 500.000.- Kčs, upravenie ulice Roosweltovej s nákladom 4,000.000.- Kčs, postavenie kultúrneho domu s nákladom 5,000.000.- Kčs, stavba tržnej haly s nákladom 2,000.000.- Kčs, regulácia ulice Nitrianskej a sriadenie tržného námestia s nákladom 1,500.000.- Kčs, spojenie ulice Bernolákovej s ulicou Malinovského s nákladom 2,700.000.- Kčs, rozšírenie vodovodnej siete s nákladom 2,500.000.- Kčs, rozšírenie kanalizácie s nákladom 2,000.000.- Kčs, stavba štátnej nemocnice, príspevok mesta na vykúpenie pozemkov 700.000.- Kčs, výkup pozemkov pre podporu priemyslu s nákladom 250.000.- Kčs, stavba hasičskej strážnice a doplnenie výstroja v sume 2,000.000.- Kčs, stavba športového stadionu v sume 3,500.000.- Kčs; Uskutočnenie tohto investičného programu vyžaduje 37,650.000.- Kčs.“

Zdroj: Kronika Piešťany 1933-1949

REKLAMA