Úvod Blogy Blog T. Hudcoviča: Ad – voľba hlavného kontrolóra

Blog T. Hudcoviča: Ad – voľba hlavného kontrolóra

REKLAMA

V posledný februárový deň sa uskutočnila voľba nového hlavného kontrolóra mesta Piešťany. S výnimkou jedného zrušeného hlasovania, keď na hlasovacom lístku chýbala pečiatka, voľba prebehla bez problémov Download Android ndk. Ako poslanecký klub Spoločne pre Piešťany tvorený z nezávislých poslancov, sme podporili Zitu Brunckovú, ktorá má pre tento post zodpovedajúce ľudské i odborné kvality 피날레 2016 다운로드. Zvyšok zastupiteľstva sa zhodol na mene Martin Svorad, ktorý sa tak s jedenástimi hlasmi stal novým kontrolórom.

IMG_2915

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

Zita Bruncková, keďže je poslankyňou MsZ, sa zachovala v súlade so svojim presvedčením, svedomím a etickým kódexom poslanca a napriek tomu, že zákonne by jej nič nebránilo hlasovať aj samej za seba, postavila sa medzi ostatných kandidátov a nehlasovala Download dj max.

Spoločne pre Piešťany nie je politickou stranou. Je to zoskupenie nezávislých poslancov, ktorí vyznávajú podobné morálne hodnoty a majú rovnaké ciele pri rozvoji mesta arial unicode ms. Nezávislých kandidátov je v zastupiteľstve ďalších osem, čiže spolu s desiatimi združenými v klube Spoločne pre Piešťany je z 21 poslancov osemnásť nezávislých Vegas 13.

Keďže už pred voľbou hlavného kontrolóra sa niektoré piešťanské média snažili túto tému spolitizovať, čakal som, že niečo podobné sa udeje aj po nej raw material. Nemýlil som sa. Televízia Karpaty zverejnila správu, alebo komentár, kde hovorí o Zite Brunckovej ako o politickom kandidátovi – nominantovi Download the deleted video from YouTube. Podľa televízie práve na to doplatila, keďže za takú ju považovali ostatní poslanci. Ostatní poslanci, ktorých časť tvorí neformálny klub, sa však tiež zhodli na svojom kandidátovi, ktorý už v prvom kole dostal najviac hlasov – nie však nadpolovičnú väčšinu – aby v ňom mohol byť zvolený 심슨 더무비 다운로드. Z kruhu zvyšných nezávislých poslancov, ešte na poludnie v deň voľby, prišli telefonáty od istej poslankyne mladším poslancom z nášho klubu, aby zahlasovali za Martina Svorada fusion 360. Zvyšok zastupiteľstva tak už evidentne chystal svojho kandidáta. V duchu argumentácie televízie by mal byť Martin Svorad tiež považovaný za politického nominanta shapes.

Autorom príspevku je pravdepodobne vlastník televízie Rastislav Ilčík (pod príspevkom nie je nikto podpísaný, preto sa o autorstve možno len domnievať na základe hlasu). Ten v závere zverejneného textu vyslovene účelovo podsúva, že SpP bolo sklamané a poslanec Brna navrhol 0 percentnú mesačnú odmenu, ktorá sa pripočítava k štandardnej mzde, kým Remo Cicutto to videl inak. Akosi ale v texte (vo videu je celé vyjadrenie J. Brnu) zabudol poznamenať dôvody, ktoré Juraj Brna uviedol. Hlavným dôvodom bolo, že pána Svorada nepoznáme a ani jeho prácu. Remo Cicutto odôvodnil svoj návrh odmeny vo výške 10 percent z platu tým, že Martin Svorad už pracoval na tomto referáte a vie o čom je tá práca. Bolo to od roku 2005 do roku 2011 počas primátorovania Rema Cicutta.

Nech je kontrolórom ktokoľvek zákon mu určuje, ako má postupovať a vykonávať svoju prácu, preto verím, že aj keď nebol zvolený kontrolór, ktorému sme dôverovali v rámci klubu nezávislých poslancov z Iniciatívy Spoločne pre Piešťany, nový hlavný kontrolór bude prínosom pre toto mesto. Čo sa týka odmeny, podľa výsledkov práce je možné ju k cca. 2000 eurovému platu kontrolóra, tak ako každému pracujúcemu človeku, navrhnúť kedykoľvek.

Tomáš Hudcovič

REKLAMA