REKLAMA

V Piešťanoch pribudne nová ulica. Mestské zastupiteľstvo prijalo Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu ulice Lietavská na konci mája. Účinnosť nadobudne 26. júna.

Novovytvorená ulica je pokračovaním komunikácie Tematínska v Piešťanoch, smerom ku Biskupickému kanálu s odbočkou vľavo za Zariadením sociálnych služieb Domum.

Soltec Job

Na ulici, ktorá vznikla po rozdelení bývalého areálu Pozemstavu na viacero parciel určených na individuálnu výstavbu, sa už rozbehla výstavba rodinnných domov. Komunikáciu a verejné osvetlenie vybudoval investor a daroval ho Mestu Piešťany.

-red- Foto: -mh-  Zdroj: www.piestany.sk

REKLAMA