Úvod Bleskovky Hodina a pol parkovania zadarmo na Nálepkovej nateraz nebude, ZŤP parkujú ďalej...

Hodina a pol parkovania zadarmo na Nálepkovej nateraz nebude, ZŤP parkujú ďalej zdarma

REKLAMA
Knebl

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom na Nálepkovej ulici zastupiteľstvo neschválilo 너의 이름은 더빙 다운로드. Nateraz zostávajú veci tak ako platia v súčasnosti. Návrh radnice a Služieb mesta Piešťany, aby bola hodina a pol parkovania zdarma, neprešiel 정령왕 엘퀴네스 다운로드. Zdravotne postihnutí mali mať podľa nového návrhu rovnako len hodinu a pol zdarma a potom mali platiť rovnako ako ostatní. Ani tu napokon k zmene nedochádza a zdravotne postihnutí budú naďalej na Nálepkovej parkovať zdarma song as a minus.

Parkovisko Nálepkova po rekonštrukcii Foto: Mesto Piešťany

Návrh zmien v parkovaní sprevádzala vo štvrtok 13 it to GomPro. februára na mestskom zastupiteľstve dlhá diskusia. Viacerým poslancom prekážala nepripravenosť a nekoncepčnosť zmien v parkovaní, keď sa VZN malo meniť po tretí raz za pol roka Frog King Snow. Rovnako apelovali na to, že sa pripravuje koncepcia statickej dopravy, ktorá by mala dať odpovede ako ďalej s parkovaním v Piešťanoch. Poslanci kritizovali vedenie mesta, za slabú komunikáciu pri príprave tohto VZN a neprerokovanie plánovaných navrhovaných zmien Official donggang download.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany

Primátor Peter Jančovič apeloval na poslancov, že je potrebné návrh VZN schváliť, že je to ďalší krok k riešeniu problematiky parkovania 차임벨 다운로드. Podľa P. Jančoviča zavedenie hodiny a pol zdarma má vodičov motivovať k vyššej obrátkovosti. Predkladatelia nevedeli presne definovať ako sa po schválení návrhu nakoniec bude vyvíjať ekonomika, apelovali na to, že ide o postupné nastavovanie a uvidí sa ako ďalej.

Téme sa budeme venovať  v ďalšom rozsiahlejšom materiáli.

-th- 

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba