Connect with us

Bleskovky

Hodina a pol parkovania zadarmo na Nálepkovej nateraz nebude, ZŤP parkujú ďalej zdarma

Published

on

Reklama
Reklama

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku s automatickým závorovým systémom na Nálepkovej ulici zastupiteľstvo neschválilo. Nateraz zostávajú veci tak ako platia v súčasnosti. Návrh radnice a Služieb mesta Piešťany, aby bola hodina a pol parkovania zdarma, neprešiel. Zdravotne postihnutí mali mať podľa nového návrhu rovnako len hodinu a pol zdarma a potom mali platiť rovnako ako ostatní. Ani tu napokon k zmene nedochádza a zdravotne postihnutí budú naďalej na Nálepkovej parkovať zdarma.

Parkovisko Nálepkova po rekonštrukcii Foto: Mesto Piešťany

Návrh zmien v parkovaní sprevádzala vo štvrtok 13. februára na mestskom zastupiteľstve dlhá diskusia. Viacerým poslancom prekážala nepripravenosť a nekoncepčnosť zmien v parkovaní, keď sa VZN malo meniť po tretí raz za pol roka. Rovnako apelovali na to, že sa pripravuje koncepcia statickej dopravy, ktorá by mala dať odpovede ako ďalej s parkovaním v Piešťanoch. Poslanci kritizovali vedenie mesta, za slabú komunikáciu pri príprave tohto VZN a neprerokovanie plánovaných navrhovaných zmien.

Primátor Peter Jančovič apeloval na poslancov, že je potrebné návrh VZN schváliť, že je to ďalší krok k riešeniu problematiky parkovania. Podľa P. Jančoviča zavedenie hodiny a pol zdarma má vodičov motivovať k vyššej obrátkovosti. Predkladatelia nevedeli presne definovať ako sa po schválení návrhu nakoniec bude vyvíjať ekonomika, apelovali na to, že ide o postupné nastavovanie a uvidí sa ako ďalej.

Téme sa budeme venovať  v ďalšom rozsiahlejšom materiáli.

Reklama

-th- 

Populárne články