Úvod Aktuality Zmätok okolo vývozu odpadu vyriešený. Na tlačené kalendáre si občania ešte chvíľu...

Zmätok okolo vývozu odpadu vyriešený. Na tlačené kalendáre si občania ešte chvíľu počkajú

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Vývoz odpadu na začiatku roka sprevádzal v Piešťanoch jemný zmätok. Išlo hlavne o separovaný odpad z domácností. Keďže zberová spoločnosť a organizácia zodpovednosti výrobcov nedodali nové harmonogramy vývozu, občania nevedeli či postupovať podľa minuloročných, alebo sa termíny zmenili Mackintosh. Ak nevyložili koše podľa minuloročných dátumov, budú si musieť počkať na ďalší vývoz. Nové kalendáre sú už v elektronickej forme dostupné, v tlačnej sa medzi ľudí dostanú až po podpise zmluvy medzi Marius Pedersen a OZV Natur-Pack 다마고치 게임 다운로드.

Samospráva zverejnila 8 오페라의 유령 다운로드. januára stanovisko spoločnosti Marius Pedersen z 18. decembra minulého roku: „Vzhľadom k tomu, že rokovania, ktoré vedieme s OZV NATUR-PACK, a.s 악성코드 울타리 다운로드. vo veci triedeného zberu komunálneho odpadu pre nasledujúci kalendárny rok v súčasnosti nie sú ešte ukončené, náš záväzok v zmysle Zmluvy č 원더캠 다운로드. 3031005 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Marius Pedersen, a.s., čl.II ods. 9.3, podľa ktorého má naša spoločnosť zabezpečiť informovanie pôvodcov odpadov s harmonogramom vývozov, vrátane zabezpečenia tlače a distribúcie letákov s harmonogramom vývozov a oznamov do poštových schránok pôvodcov odpadov, nebudeme môcť včas zabezpečiť z objektívnych dôvodov, ktoré sú mimo našej moci 보스베이비 다운로드. V súčasnosti očakávame vyjadrenie OZV NATUR-PACK, a.s. na nami zaslaný návrh zmien v triedenom zbere týkajúci sa aj ostatných našich komunálnych zákazníkov windows 10 kn iso. Po obdržaní tohto vyjadrenia a po ukončení rokovaní, pripravíme harmonogramy vývozu, zadáme ich grafikom a tlačiarni a zahájime ich distribúciu do poštových schránok pôvodcov tak, ako nám zmluva ukladá.“

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Podľa informácie z radnice riešil situáciu v utorok 7 Love Live 1st. januára aj primátor mesta Piešťany Peter Jančovič s generálnym riaditeľstvom spoločnosti. Na základe toho spoločnosť Marius Pedersen oznámila, že pokým nebude vytlačený nový harmonogram, platia vývozné dni na jednotlivé komodity podľa starého harmonogramu 엘사 사진 다운로드.

Dnes boli zverejnené nové vývozné kalendáre pre kalendárny rok 2020. Samospráva informovala, že frekvencie zberu jednotlivých komodít korešpondujú s frekvenciami v roku 2019 Sept. „Tlač a distribúciu kalendárov do domácností zberová spoločnosť Marius Pedersen, a. s. zabezpečí až po podpise zmluvy s OZV NATUR PACK, a.s.,“ dodala D. Moretová, vedúca kancelárie primátora Mesta Piešťany.

Detailné rozpisy nájdete tu.
-red-

REKLAMA