Connect with us

Aktuality

Zmätok okolo vývozu odpadu vyriešený. Na tlačené kalendáre si občania ešte chvíľu počkajú

Published

on

Reklama
Reklama

Vývoz odpadu na začiatku roka sprevádzal v Piešťanoch jemný zmätok. Išlo hlavne o separovaný odpad z domácností. Keďže zberová spoločnosť a organizácia zodpovednosti výrobcov nedodali nové harmonogramy vývozu, občania nevedeli či postupovať podľa minuloročných, alebo sa termíny zmenili. Ak nevyložili koše podľa minuloročných dátumov, budú si musieť počkať na ďalší vývoz. Nové kalendáre sú už v elektronickej forme dostupné, v tlačnej sa medzi ľudí dostanú až po podpise zmluvy medzi Marius Pedersen a OZV Natur-Pack.

Samospráva zverejnila 8. januára stanovisko spoločnosti Marius Pedersen z 18. decembra minulého roku: „Vzhľadom k tomu, že rokovania, ktoré vedieme s OZV NATUR-PACK, a.s. vo veci triedeného zberu komunálneho odpadu pre nasledujúci kalendárny rok v súčasnosti nie sú ešte ukončené, náš záväzok v zmysle Zmluvy č. 3031005 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a Marius Pedersen, a.s., čl.II ods. 9.3, podľa ktorého má naša spoločnosť zabezpečiť informovanie pôvodcov odpadov s harmonogramom vývozov, vrátane zabezpečenia tlače a distribúcie letákov s harmonogramom vývozov a oznamov do poštových schránok pôvodcov odpadov, nebudeme môcť včas zabezpečiť z objektívnych dôvodov, ktoré sú mimo našej moci. V súčasnosti očakávame vyjadrenie OZV NATUR-PACK, a.s. na nami zaslaný návrh zmien v triedenom zbere týkajúci sa aj ostatných našich komunálnych zákazníkov. Po obdržaní tohto vyjadrenia a po ukončení rokovaní, pripravíme harmonogramy vývozu, zadáme ich grafikom a tlačiarni a zahájime ich distribúciu do poštových schránok pôvodcov tak, ako nám zmluva ukladá.“

Podľa informácie z radnice riešil situáciu v utorok 7. januára aj primátor mesta Piešťany Peter Jančovič s generálnym riaditeľstvom spoločnosti. Na základe toho spoločnosť Marius Pedersen oznámila, že pokým nebude vytlačený nový harmonogram, platia vývozné dni na jednotlivé komodity podľa starého harmonogramu.

Dnes boli zverejnené nové vývozné kalendáre pre kalendárny rok 2020. Samospráva informovala, že frekvencie zberu jednotlivých komodít korešpondujú s frekvenciami v roku 2019. „Tlač a distribúciu kalendárov do domácností zberová spoločnosť Marius Pedersen, a. s. zabezpečí až po podpise zmluvy s OZV NATUR PACK, a.s.,“ dodala D. Moretová, vedúca kancelárie primátora Mesta Piešťany.

Reklama

Detailné rozpisy nájdete tu.
-red-

Populárne články