Úvod Aktuality Žiadosti o prijatie detí do materských škôl sa budú podávať koncom apríla

Žiadosti o prijatie detí do materských škôl sa budú podávať koncom apríla

REKLAMA

Mesto Piešťany na svojich webových stránkach zverejnilo informácie ohľadom termínu podávania žiadostí o prijatie do materských škôl day day. Na základe dohody radnice s riaditeľkami bol určený termín od 24. do 28. apríla v čase od 10.00 do 16.30 hodiny. Uvedené dátumy platia pre materské školy Staničná, Valová, Ružová, 8 고독한 미식가 시즌5 다운로드. mája, E. F. Scherera a ich elokovaných pracovísk. Riaditeľka spolu s termínom a miestom zverejní na dostupnom mieste podmienky prijímania detí Mid 24 o'clock download.

Hlavnou podmienkou je, že materské školy uprednostnia deti, ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšia vek 5 rokov a tie, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku Office365 Excel Download. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy. Formulár žiadosti o prijatie si môžete stiahnuť tu 큐라 프로그램 다운로드.školky-red/Zdroj a grafika: Mesto Piešťany/Foto: archív-

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
PN Taxi
Buenos pizza  burger
REKLAMA