Úvod Aktuality Železnica do Vrbového oslávi 110 rokov, aktivisti opäť žiadajú jej zachovanie

Železnica do Vrbového oslávi 110 rokov, aktivisti opäť žiadajú jej zachovanie

REKLAMA

Debatu o možnom ďalšom využití stávajúcej železničnej trate z Piešťan do Vrbového, najmä v súvislosti s oslavami jej 110. výročia inicioval aktivista Petr Veverka 쇼미더머니777 2화 다운로드. Uskutočnila sa v stredu 20. júla v piešťanskej knižnici. Železnica by mala byť zrušená kvôli cyklotrase, s týmto návrhom, ktorý odsúhlasili mestské zastupiteľstvá Piešťan i Vrbového i obecné poslanecké zbory Trebatíc a Krakovian, sa však priaznivci myšlienky jej zachovania nestotožňujú 명탐정 코난 16기 다운로드. Zúčastnení sa tak zaoberali aj možnosťou vybudovať cyklotrasu súbežne so železnicou, pričom sa viacerí zhodli na myšlienke, že mesto alebo kraj by mali spracovať technické riešenie, ktoré by dôkladnejšie preskúmalo, či a ako je možné zohľadniť tento variant Centos svn.

IMG_6654Štúdia, ktorú dali v roku 2014 spracovať samosprávy Piešťany, Vrbového, Trebatíc a Krakovian uvádza, že vedenie cyklotrasy popri železnice je problematické, napríklad kvôli majetkovým vzťahom – pozemky majú vo vlastníctve súkromné osoby, tiež dôvodu šírkových a výškových problémov, križovania s diaľnicou a cestou a podobne 활기찬 배경음악 다운로드. S týmito závermi nesúhlasia najmä zástupcovia o.z. Čango, ktorí na trati usporadúvajú historické jazdy vláčikom či preteky drezín.  Program pripravujú aj v súvislosti s oslavami 110 s3 데이터 다운로드. výročia železnice.
Zachovanie miestnej trate podporil podľa organizátora P. Veverku aj Jiří Kubáček, bývalý generálny riaditeľ Sekcie železničnej dopravy a dráh na MDVRR SR, ktorý zdôraznil jej význam pre budúce generácie a hovoril aj o skúsenostiach s nevydareným rušením železničných tratí na Slovensku 오버쿡 다운로드.

REKLAMA
Chlapci na panvici
PN Taxi
Knebl
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza donaskova sluzba
Sheriff Taxi Piešťany

Peter Rakšányi z Katedry dopravných stavieb Slovenskej technickej univerzity sa vyjadril, že zo skúseností aj zahraničných a podľa skice vzorového priečneho rezu jednokoľajnej železnice sa dá umiestniť obojsmerná cyklotrasa priamo na železničnom zvršku v násype aj vo výkope 슈퍼마리오 선샤인 다운로드. „Pre cyklotrasu Vrbové – Piešťany to znamená vedenie v kritických úsekoch na mostoch, násypoch, v rovinatom teréne sa dá CYK umiestniť aj „vedľa“ koľaje, lebo podľa zástupcu ŽSSR sa jedná o koridor minimálne šírky 15 metrov Download Detective Conan's Nightmare of Pure Black. Na zvršok koľaje sa do stredu dá podľa skice umiestniť aj pás pre chodcov.“  Svoje stanovisko poslal organizátorom už v novembri 2015, pri prvom stretnutí v Elektrárni, kde vysvetlil, že si vie predstaviť aj organizované akcie železníc a združení pre cyklistiku a atraktívne jazdy, ale to by musel riadiť jeden „správca“ po dohode so ŽSSR, na základe riadnej zmluvy 아이폰 펌웨어 다운로드.

CYKlotrasa na železnici Vrbové-Piešťany orezané

TTSK zastupoval Štefan Kotrus z oddelenia cestovného ruchu a propagácie, ktorý predložil jednoznačný zámer župy – požiadať v najbližšej dobe ministra dopravy o stretnutie kvôli železnici Piešťany – Vrbové, za účelom vybudovania cyklotrasy, po vzore nevyužívanej trate Rimavská Sobota – Poltár, kde sa už cyklotrasa stavia 두둥실 내 새끼 다운로드. Táto trať prešla ako majetok na Banskobystrický samosprávny kraj a na vybudovanie chodníka pre cyklistov požiadali o dotáciu z eurofondov. Povinnosť previesť železničnú trať na kraj alebo obce, vyplýva vlastníkovi aj zo zákona (par. 28) ako povinnosť, ak na trati nemôže zabezpečiť bezpečnú a plynulú dopravu ani na základe zmluvy s inou osobou.

-red-

REKLAMA