Úvod Aktuality Zablatený chodník a rozrytá zeleň na Trajane – problém mesta či súkromníkov?

Zablatený chodník a rozrytá zeleň na Trajane – problém mesta či súkromníkov?

REKLAMA
Esesko

Čitateľ PNiek nás upozornil na stav chodníka a zelených plôch na sídlisku Adam Trajan, ktorý vedie okolo Hotela Piešťany. Podľa neho je asfalt neustále znečistený a trávnik rozrytý od zásobovacích vozidiel Weisin download. Mesto tvrdí – pozemky sú v súkromných rukách a majiteľ hotela zasa, že to má riešiť mesto.

20160221_091745„Prejsť týmto úsekom chodníka počas dažďových dní je bez ušpinenia detí, kočíkov atď 이상한사람 다운로드. takmer nemožné,“ píše čitateľ. „Prekvapuje ma, že v meste sa rieši všeličo, ale na sídlisku AT ako keby nežili zástupcovia mestského zastupiteľstva, lebo inak si neviem vysvetliť nečinnosť a neriešenie tohto dlhodobého problému zo strany mesta. Dalo by sa toho napísať ešte veľa, ale to nie je mojím cieľom. Budem rád, ak na problém upozornite prostredníctvom vášho portálu a možno sa veci pohnú správnym smerom. Ja už som sa o to pokúšal prostredníctvom stránky odkaz pre starostu, ale bez akejkoľvek odozvy či riešenia problému.“

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

O stanovisko sme preto požiadali hovorkyňu mesta, ktorá nám odpovedala, že „uvedený pozemok nie je vo vlastníctve Mesta Piešťany gx works2 32bit. Mesto Piešťany však hľadá možnosti riešenia tejto situácie.“ Podľa informácií z katastra sme zistili, že chodník a parcela smerom k ceste je vo vlastníctve súkromnej osoby – Galo Anton, Javorová 2877/5, Piešťany, PSČ 921 01, SR , skontaktovať s majiteľom sa nám ale nepodarilo Yesfile cartoon. Cestný zákon však hovorí jasnou rečou: „Vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.“ Za nedodržiavanie povinností môže cestný správny orgán a obec vlastníkovi uložiť pokutu až do výšky 33 190 eur, podľa druhu priestupku JumpForce.

IMG_9979
Zelené plochy okolo hotela zasa vlastní eseročka Hotel Piešťany Protect country downloads. Jej konateľom a zároveň jediným spoločníkom je František Hroššo z Nemčíc. Ten má za to, že problém by mala riešiť radnica: „Nech to rieši mesto, prečo je chodník na súkromnom pozemku egg is broken? Môžem si ja postaviť niečo na súkromnom pozemku? Odkúpiť ho nechcú, ale prístupové komunikácie k bytovkám nevybudovali.“

Aj tu ale platí norma – zákon o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého „každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.“

IMG_9965Podľa nemenovaného zdroja však problémy vraj nastali až v poslednom období, keď v zadnej časti hotela otvorili niekoľko prevádzok webtoon Friday. Zásobovacie autá k nim nemajú prístup, a keďže chodník je pre dodávky priúzky, tak jazdia aj po trávnatej ploche. Náš zdroj tiež potvrdil, že majitelia to budú zrejme riešiť dočasne tak, že rozryté koľaje pri hoteli zasypú štrkom Download 10 albums.

IMG_9968K tejto zamotanej situácii zrejme došlo ešte pri zániku štátneho podniku Hydrostav, ktorý bol pôvodne majiteľom hotela i okolitých pozemkov KakaoTalk Friends. Napriek tomu, že už na nich boli vybudované komunikácie, dostali sa do súkromných rúk. V napnutom rozpočte by mesto peniaze na neplánovanú kúpu pozemkov hľadalo len veľmi ťažko. A majitelia predsa už pri ich kúpe museli vedieť, čo sa na nich nachádza a aké budú ich povinnosti zo zákona. A tak riešenie celej situácie zrejme zostáva len na dohode všetkých zúčastnených strán…

-ad-

REKLAMA