Úvod Aktuality Za prvé tri týždne roka v kraji sedem nehôd s účasťou chodca,...

Za prvé tri týždne roka v kraji sedem nehôd s účasťou chodca, z toho dve smrteľné

REKLAMA

Od začiatku roka eviduje polícia v Trnavskom kraji sedem dopravných nehôd s účasťou chodcov. Pri nich dvaja chodci utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli, dve osoby utrpeli ťažké zranenia a tri sa zranili ľahko Download dj max. Polícia preto pripomína, že v zmysle zákona je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom. Je tiež povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť arial unicode ms.

Vodiči sú povinní sledovať situáciu v cestnej premávke Vegas 13. Na priechod pre chodcov ich upozorňuje zvislé aj vodorovné dopravné značenie. V týchto miestach by mali vodiči predvídať, že tu môžu očakávať pohyb chodcov raw material. Mnohé priechody pre chodcov sú zvýraznené svetlami a inými technickými prostriedkami, aby zvýšili pozornosť vodiča. Už to by malo každému evokovať, že po ňom môže byť zvýšený pohyb chodcov Download the deleted video from YouTube.

REKLAMA
Knebl
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„Situáciu v premávke by mali vodiči vnímať komplexne, zo širšieho uhla pohľadu a pred priechodom radšej spomaliť, presvedčiť sa, že na ňom nie je chodec 심슨 더무비 다운로드. V zornom poli vodiča sa nesmú nachádzať predmety, ktoré by bránili v riadnom výhľade. Vodič je povinný očistiť si sklá od námrazy a iných nečistôt, tak, aby na cestu riadne videl fusion 360. Môžu nastať rôzne okolnosti, keď vodič nemusí chodcov vidieť, môže ich mať v tzv. mŕtvom uhle,“ pripomína Martina Kredatusová, hovorkyňa KR PZ v Trnave shapes.

Chodci by si podľa nej mali uvedomiť, že pri strete s autom, žiaľ, „ťahajú za kratší koniec“. „Darmo, ak sa aj preukáže, že nehodu zavinil vodič auta 두시탈출 컬투쇼 다운로드. Život sa vrátiť nedá, zo zranení sa treba liečiť a liečiť treba neraz aj psychickú ujmu. Porušenia povinností vodičov voči chodcom nie sú ojedinelé, preto by chodci mali zvlášť dbať na vlastnú bezpečnosť a  chrániť si svoje životy,“ hovorí M Windows 10 trial. Kredatusová.

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy. Chodci musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú cez cestu jednotlivo, ale v skupinách. Chodci nesmú vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nie je možné cez vozovku bezpečne prejsť. Nesmú prekonávať zábradlia ani iné zábrany, bezdôvodne sa zdržiavať a zastavovať po vstupe na vozovku.

„Pripomíname, že chodci idúci po krajnici musia mať za zníženej viditeľnosti na sebe reflexné prvky v obci aj mimo obce. Prednostne sú povinní používať predovšetkým chodník. Tam, kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici, alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky,“ dodáva Martina Kredatusová.

-red- / TS KR PZ v Trnave

REKLAMA