Úvod Aktuality Psíčkarom chýbajú vrecká na exkrementy, v skutočnosti je na tento účel použité...

Psíčkarom chýbajú vrecká na exkrementy, v skutočnosti je na tento účel použité len jedno z piatich vreciek

REKLAMA

Do redakcie sa nám ozvala pani Veronika Lengyelová s podnetom, ktorý publikovala aj na webstránke Odkaz pre starostu 웹페이지 통째로 다운로드. Obyvateľka sa sťažuje na chýbajúce vrecká na psie exkrementy. Podľa Služieb mesta Piešťany je umiestňovanie vreciek do stojanov neefektívne a je potrebné nájsť iné riešenie, no napriek tomu budú vrecká v stojanoch k dispozícii aj tento rok last tango in Paris.

IMG_9202

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

„Vrecká sú trvalý problém three thousand thousand. Keď aj boli, dopĺňali ich sporadicky. Na druhej strane sa väčšina mojich známych, psíčkarov, sťažovala, že papierové vrecká nie sú vyhovujúce, lebo sa s nimi nedá pozbierať (explicitne popísané) riedka stolica alebo exkrement z vysokej trávy 링크티비 다운로드. Preto všetci, ktorí majú psov, a ktorí zbierajú po nich exkrementy, používajú umelohmotné vrecká, ktoré sú z tohto pohľadu vyhovujúce. Ja konkrétne kupujem vrecká z recyklovanej a odbúrateľnej umelej hmoty,“ napísala nám Veronika Lengyelová 묵향 32 txt 다운로드.

2017-02-06_134323

S odpoveďou kompetentných spokojná nebola 한글 무설치 다운로드. „Odpoveď pána Fialu ma šokovala a odpoveď pani riaditeľky mi príde nekompetentná. Odpovedať na otázku vymenovaním mojich povinností je trápne 라이덴 다운로드. Vyzerá to tak, že majiteľ psa má v Piešťanoch iba povinnosti, no žiadne práva,“ hnevá sa psíčkarka a dodáva: „Ak vezmeme do úvahy fakt, že je v meste podľa oficiálnych zdrojov z roku 2015 1 480 psov a len polovica z nich by bola v bytoch, tak je to cca 30 000 eur ročne na dani, z ktorých si teda zastupiteľstvo neodsúhlasilo vrecká na exkrementy, ale niečo iné…“

Podľa pani Lengyelovej by malo mesto zaujať aktívnejší postoj k tejto problematike Download the daredevil game Rhythm. Navrhuje, aby boli vrecká vydávané na mestskom úrade, príp. v budove Služieb mesta Piešťany. Na obe inštitúcie sme sa obrátili s viacerými otázkami. Hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová na naše otázky neodpovedala Yomiri Nisekoi.

IMG_9197

10 일본 추리 소설 다운로드. februára uviedla riaditeľka Služieb mesta Piešťany (SMP) Hana Dupkaničová veci na pravú mieru: „Vyjadrenie vedúceho strediska údržby SMP p. Petra Fialu bolo podané na základe údajov z rozpočtu SMP na rok 2017. Neznamená to však, že predmetná služba obyvateľom, chovateľom psov, bude v našom meste absentovať. Uvedomujem si, že služba (dopĺňanie vreciek na psie exkrementy) je aj z pohľadu ostatných obyvateľov vzhľadom na čistotu a hygienu životného prostredia potrebná.

Reakcia môjho kolegu bola podmienená skúsenosťou z praxe; a to, že dochádza k neustálemu odcudzovaniu, prípadne znehodnocovaniu vreciek zo stojanov smetných nádob, odhadom SMP až 80 %. Z tohto pohľadu sa potom táto služba míňa účinku a stáva sa zbytočne predraženou. Taktiež zákon neukladá povinnosť obciam zabezpečovať pre občanov, držiteľov psov, vrecká na psie exkrementy. Zákon č. 282/2002 Z. z. a VZN č. 8/2012 upravujú podmienky držania psov. 

IMG_9165

Na základe vzniknutej diskusie sa uskutočnilo pracovné stretnutie prednostu Mestského úradu Piešťany, pracovníčky oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta (životné prostredie) a riaditeľky SMP, kde bolo opätovne hľadané optimálne riešenie dlhodobo evidovaného problému odcudzovania vreciek.

SMP spravujú na území mesta 84 ks smetných nádob slúžiacich na psie exkrementy. Obsah predmetných nádob je v zmysle zákona o odpadoch komunálnym odpadom. To znamená, že vrecká so psími exkrementami je možné hádzať aj do iného kontajnera – koša na zmiešaný komunálny odpad. Oznamujem všetkým držiteľom psov, ale aj ostatným obyvateľom nášho mesta, že v roku 2017 je naplánované dopĺňanie vreciek do stojanov smetných nádob z materiálneho zostatku r. 2016 a finančného položkového presunu v roku 2017.

IMG_9167

Na záver chcem poukázať na fakt, že Mesto Piešťany v spolupráci so SMP hľadajú optimálne riešenie (zmena formy výdaja vreciek), ktoré má smerovať hlavne k uspokojeniu požiadaviek obyvateľov, chovateľov psov a k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov.“

-vv-

REKLAMA