Connect with us

Aktuality

Psíčkarom chýbajú vrecká na exkrementy, v skutočnosti je na tento účel použité len jedno z piatich vreciek

Published

on

Reklama
Reklama

Do redakcie sa nám ozvala pani Veronika Lengyelová s podnetom, ktorý publikovala aj na webstránke Odkaz pre starostu. Obyvateľka sa sťažuje na chýbajúce vrecká na psie exkrementy. Podľa Služieb mesta Piešťany je umiestňovanie vreciek do stojanov neefektívne a je potrebné nájsť iné riešenie, no napriek tomu budú vrecká v stojanoch k dispozícii aj tento rok.

IMG_9202

„Vrecká sú trvalý problém. Keď aj boli, dopĺňali ich sporadicky. Na druhej strane sa väčšina mojich známych, psíčkarov, sťažovala, že papierové vrecká nie sú vyhovujúce, lebo sa s nimi nedá pozbierať (explicitne popísané) riedka stolica alebo exkrement z vysokej trávy. Preto všetci, ktorí majú psov, a ktorí zbierajú po nich exkrementy, používajú umelohmotné vrecká, ktoré sú z tohto pohľadu vyhovujúce. Ja konkrétne kupujem vrecká z recyklovanej a odbúrateľnej umelej hmoty,“ napísala nám Veronika Lengyelová.

2017-02-06_134323

Reklama

S odpoveďou kompetentných spokojná nebola. „Odpoveď pána Fialu ma šokovala a odpoveď pani riaditeľky mi príde nekompetentná. Odpovedať na otázku vymenovaním mojich povinností je trápne. Vyzerá to tak, že majiteľ psa má v Piešťanoch iba povinnosti, no žiadne práva,“ hnevá sa psíčkarka a dodáva: „Ak vezmeme do úvahy fakt, že je v meste podľa oficiálnych zdrojov z roku 2015 1 480 psov a len polovica z nich by bola v bytoch, tak je to cca 30 000 eur ročne na dani, z ktorých si teda zastupiteľstvo neodsúhlasilo vrecká na exkrementy, ale niečo iné…“

Podľa pani Lengyelovej by malo mesto zaujať aktívnejší postoj k tejto problematike. Navrhuje, aby boli vrecká vydávané na mestskom úrade, príp. v budove Služieb mesta Piešťany. Na obe inštitúcie sme sa obrátili s viacerými otázkami. Hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová na naše otázky neodpovedala.

IMG_9197

10. februára uviedla riaditeľka Služieb mesta Piešťany (SMP) Hana Dupkaničová veci na pravú mieru: „Vyjadrenie vedúceho strediska údržby SMP p. Petra Fialu bolo podané na základe údajov z rozpočtu SMP na rok 2017. Neznamená to však, že predmetná služba obyvateľom, chovateľom psov, bude v našom meste absentovať. Uvedomujem si, že služba (dopĺňanie vreciek na psie exkrementy) je aj z pohľadu ostatných obyvateľov vzhľadom na čistotu a hygienu životného prostredia potrebná.

Reakcia môjho kolegu bola podmienená skúsenosťou z praxe; a to, že dochádza k neustálemu odcudzovaniu, prípadne znehodnocovaniu vreciek zo stojanov smetných nádob, odhadom SMP až 80 %. Z tohto pohľadu sa potom táto služba míňa účinku a stáva sa zbytočne predraženou. Taktiež zákon neukladá povinnosť obciam zabezpečovať pre občanov, držiteľov psov, vrecká na psie exkrementy. Zákon č. 282/2002 Z. z. a VZN č. 8/2012 upravujú podmienky držania psov. 

IMG_9165

Na základe vzniknutej diskusie sa uskutočnilo pracovné stretnutie prednostu Mestského úradu Piešťany, pracovníčky oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta (životné prostredie) a riaditeľky SMP, kde bolo opätovne hľadané optimálne riešenie dlhodobo evidovaného problému odcudzovania vreciek.

SMP spravujú na území mesta 84 ks smetných nádob slúžiacich na psie exkrementy. Obsah predmetných nádob je v zmysle zákona o odpadoch komunálnym odpadom. To znamená, že vrecká so psími exkrementami je možné hádzať aj do iného kontajnera – koša na zmiešaný komunálny odpad. Oznamujem všetkým držiteľom psov, ale aj ostatným obyvateľom nášho mesta, že v roku 2017 je naplánované dopĺňanie vreciek do stojanov smetných nádob z materiálneho zostatku r. 2016 a finančného položkového presunu v roku 2017.

IMG_9167

Na záver chcem poukázať na fakt, že Mesto Piešťany v spolupráci so SMP hľadajú optimálne riešenie (zmena formy výdaja vreciek), ktoré má smerovať hlavne k uspokojeniu požiadaviek obyvateľov, chovateľov psov a k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov.“

-vv-

Populárne články