Connect with us

Aktuality

Voľby 2018: Sto percentná podpora vo voľbách. Ktorí starostovia ju dosiahli?

Published

on

Reklama
Reklama

Stopercentná podpora starostu obyvateľmi? Vo viacerých obciach v okolí Piešťan, podľa výsledkov zo Štatistického úradu, realita. Trebatice, Hubina, Krakovany, Nižná, Ostrov, Šípkové, Veľké Orvište, Bašovce, či Považany, tu všade dostali starostovia všetky hlasy z odovzdaných platných hlasovacích lístkov. Vydaných však bolo vo všetkých prípadoch viac obálok, ako odovzdaných lístkov, takže v každej obci sa našli ľudia, ktorí víťazovi podporu nevyjadrili. Stopercentná podpora je tak, teda iba záležitosťou matematiky, z akého čísla sa počíta.

Vo všetkých prípadoch, ktoré nastali v okolí Piešťan išlo vždy o starostov, ktorí už pôsobili na svojich postoch aj v minulom volebnom období a boli zároveň jedinými kandidátmi v komunálnych voľbách pre nasledujúce štyri roky. Účasť voličov v týchto obciach je rozdielna. Od 34,87 percenta v Trebaticiach, kde bola najnižšia, po 59,15 percenta v Bašovciach. Vo väčšine prípadov dominovali nezávislí kandidáti, iba v troch uspeli kandidáti strany SMER – SD.

V Trebaticiach bolo na zoznamoch voličov zapísaných 1 101, k urnám ich prišlo 384, účasť bola teda 34,87 %. Vo voľbe starostu bolo odovzdaných 321 platných hlasovacích lístkov a všetky ich získal nezávislý kandidát Juraj Valo.

Na Hubine malo právo voliť 441 ľudí. Reálne ich prišlo 231, čo znamená účasť 52,38 %. Odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu zaznamenali v obci 193. S týmto počtom sa staronovou starostkou stala Jana Myjavcová (SMER – SD).

Reklama

Podobná situácia bola i v Krakovanoch, kde kandidoval iba František Klinovský (NEKA). Zo zapísaných 1164 voličov si obálky prevzalo 526, čo predstavuje účasť 45,18 %. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bol 502 a všetky ich samozrejme získal doterajší starosta.

V Nižnej obhájil svoj post Kamil Mikuš (SMER – SD). Zo 457 potenciálnych voličov prišlo naplniť svoje právo voliť 176 ľudí (účasť 38,51 %). Z nich 142 odovzdalo platné hlasovacie lístky staronovému starostovi.

V Ostrove bude ďalšie obdobie pôsobiť Jozef Tkácz (NEKA). K urnám tu prišlo 495 voličov z 1015 (účasť 48,76%). Starostovi odovzdalo platný hlas 413 ľudí.

Obec Šípkové zaznamenala voličskú účasť 48,65 %, keď mohlo voliť 261 ľudí a prišlo ich 127. Starostke Jane Miškufovej (SMER – SD) prejavilo dôveru 94 voličov 94 odovzdanými platnými hlasovacími lístkami.

Ďalším zo starostov so 100 percentnou podporou je Pavol Paulovič (NEKA) z Veľkého Orvišťa. Voliť tu mohlo 897 oprávnených voličov, pričom k urne sa postavilo 374 z nich (účasť 41,69%). Starostovi odovzdali 353 platných hlasov.

V Bašovciach obhájil svoju pozíciu Ľubomír Dekan (NEKA). V obci bolo zapísaných 284 voličov, pričom vydaných bolo 168 obálok, účasť teda dosiahla 59,15 %. Vo voľbe starostu bolo odovzdaných jedinému kandidátovi 152 hlasov.

Starostkou obce Považany sa stala opäť Eva Ninisová (NEKA). Voliť tu prišlo 412 ľudí z 1081, účasť teda dosiahla 38,11 %. Starostke voliči odovzdali 317 platných hlasovacích lístkov.

-th-

Populárne články