REKLAMA

Počas druhého mesiaca v roku 2017 vzniklo na území Slovenskej republiky až 618 požiarov, ktorými bola spôsobená priama škoda na majetku vo výške 1 851 620 eur 사탄의인형 2019 다운로드. Pri týchto požiaroch bolo 7 osôb usmrtených a 25 zranených. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavujú všetky tieto hodnoty nárast, pričom počet požiarov sa zvýšil až o štvrtinu 바이트 계산기 다운로드. Výška priamych škôd stúpla takmer o 20 % a vyšší bol aj počet usmrtených a zranených osôb.

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici
Knebl

Najvyššiu škodu vo februári 2017 spôsobil požiar linky galvanického zinkovania v Trenčíne, ktorý vznikol dňa 12 화이트 라이언 찰리 다운로드. februára 2017 a požiar výrobnej haly na výrobu plastových okien a dverí v Komárne, ktorý vznikol dňa 26. februára 2017. Predbežná výška škôd pri týchto požiaroch bola vyčíslená v prvom prípade na 300 000 € a v druhom prípade na 250 000 € Modern Combat. Príčiny vzniku požiarov sa zisťujú.

Z hľadiska územno-správneho členenia najviac požiarov bolo zaznamenaných na území Košického kraja (138) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (46) Parasitic Water Part 1. Najvyššie materiálne škody boli vyčíslené pri požiaroch v Nitrianskom kraji (486 890 €) a najnižšie v Bratislavskom kraji (28 000 €).

Najvyšší výskyt požiarov bol zaznamenaný v utorok (107) a pondelok (102), v stredu bolo naopak požiarov najmenej (70) helix jump 다운로드. Z hľadiska času vzniku najviac požiarov bolo zaevidovaných v časovom intervale od 16. do 17. hodiny (52).

Bilanciu požiarovosti z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností negatívne ovplyvnilo najmä bytové hospodárstvo, nakladanie s odpadom a cestná doprava War frame download. V bytovom hospodárstve vzniklo 217 požiarov (35 % z celkového počtu), pričom škoda dosiahla 448 490 €, 5 osôb bolo usmrtených a 18 bolo zranených Encloud. Oproti minulému roku došlo k nárastu počtu požiarov o 27 % a výšky škôd o 18 %, zvýšil sa aj počet zranených a usmrtených osôb. V rodinných domoch vzniklo 157 požiarov so škodou 390 830 €, 4 osoby boli usmrtené a 7 bolo zranených image url. V bytových domoch bolo zaevidovaných 42 požiarov so škodou 108 940 €, pričom tieto požiare si vyžiadali jeden ľudský život a 14 osôb bolo zranených 고전게임 슬램덩크 다운로드. Väčšina požiarov v rodinných domoch vznikla v dôsledku vyhorenia sadzí (54 %), v bytových domoch boli požiare najčastejšie spôsobené nesprávnou, resp. nedbanlivostnou obsluhou tepelného spotrebiča pri varení (takmer štvrtina prípadov).

Pri nakladaní s odpadom vzniklo 111 požiarov so škodou 9 730 €. V odvetví cestnej dopravy vzniklo 66 požiarov so škodou 281 430 €, jedna osoba bola usmrtená a 2 osoby utrpeli pri týchto požiaroch zranenia. Osobné a dodávkové automobily horeli v 61 prípadoch, pričom najčastejšou príčinou vzniku týchto požiarov bolo úmyselné zapálenie.

Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré boli zapríčinené nedbalosťou a neopatrnosťou dospelých osôb (260 prípadov). Škody pri týchto požiaroch dosiahli 244 850 €, 3 osoby boli usmrtené a 17 bolo zranených. V dôsledku poruchy, nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov vzniklo 113 požiarov a týmito požiarmi boli spôsobené škody vo výške 58 410 €. Za mesiac február 2017 bolo úmyselne založených 81 požiarov.

-TS HaZZ/Foto: ilustračné HaZZ-

REKLAMA