Connect with us

Aktuality

Veľkonočné trojdnie začalo, veriacich čakajú významné sviatky

Published

on

Reklama
Reklama

Veľkonočné trojdnie začalo včera, kedy si veriaci pripomenuli Zelený štvrtok, teda poslednú večeru, kedy Kristus daroval cirkvi sviatosť Eucharistie a kňazstva. Ďalej pokračuje liturgia Veľkým piatkom, Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou, najväčším sviatkom všetkých kresťanov – oslavou zmŕtvychvstania. Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži svätá omša, ale pripravené sú veľkopiatočné obrady, aj večerná Krížová cesta na Červenú vežu. Stretnutie účastníkov bude o 19:30 pri farskom kostole svätého Cyrila a Metoda. 

_MG_6456w

Na Veľký piatok, v deň ukrižovania a smrti Ježiša Krista, dodržiavajú veriaci prísny pôst, teda zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Platí pre dospievajúcich od 14. roku života do smrti a u dospelých je povolené len raz za deň najesť sa do sýta od 18. roku do 60. roku života. Chorí sú od tohto pôstu oslobodení. Na Bielu sobotu je telo Ježiša Krista uložené v hrobe. Po celý deň je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť za všetko, čo pre ľudí urobil. Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, začína po západe slnka, v tomto roku o 18:30. Na jej záver sa koná eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána.

Veľkonočná nedeľa je oslavou Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku a najväčším sviatkom všetkých kresťanov a súčasťou bude aj veľkonočná ofera – prijímanie darov.

Reklama

Sväté omše počas Veľkonočného trojdnia a Veľkonočnej nedele
Farský kostol sv. Cyrila a Metoda, Piešťany

Piatok 15:00
Sobota 18:30
Nedeľa 7:30, 10:30, 18:00
Pondelok 7:30, 10:30, 18:00

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Piešťany

Nedeľa 9:00
Pondelok 9:00

Sídlisko Adama Trajana, Piešťany

Nedeľa 10:30
Pondelok 10:30

Kostol sv. Martina, Banka

Piatok 15:00
Sobota 18:30
Nedeľa 9:00
Pondelok 9:00

Kostol Krista Kráľa, Kocurice

Piatok 15:00
Sobota –
Nedeľa 9:00
Pondelok 9:00

Farský kostol svätého Štefana

 

VEĽKÝ PIATOK

Deň utrpenia a smrti Pána Ježiša
8:00 modlitba posvätného čítania a ranných chvál
15:00 obrady umučenia
19:00 pašiové hry a krížová cesta

BIELA SOBOTA

8:00 vyloženie sviatosti oltárnej k poklone
8:15 modlitba posvätného čítania a ranných chvál
17:45 ukončenie adorácie spojené s modlitbou vešpier
18:30 po západe slnka Veľkonočná vigília – obrady vzkriesenia, svätá omša, obnovenie krstných sľubov (priniesť so sebou sviecu), procesia okolo kostola

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pán Ježiš slávne vstal z mŕtvych, najväčší sviatok kresťanov
Sväté omše budú v Piešťanoch 6.30, 7.30 a 9.00 a vo Veľkom Orvišti o 9.00
Na Veľkonočnú nedeľu sa koná tradičná farská ofera. Pán Boh odplať vaše milodary!

Kostol Panny Márie Nanebovzatej vo Veľkom Orvišti

Piatok – 15:00
Sobota – 18:30
Nedeľa – 9:00
Pondelok – 9:00

Evanjelický kostol

Služby Božie počas veľkonočných sviatkov

Veľký piatok 09:30 veľkopiatočné pašiové služby Božie, po nich spoveď a Večera Pánova

Veľkonočná nedeľa 09:30 slávnostné služby Božie

Veľkonočný pondelok 09:30 sviatočné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

-lt/Zdroj: Farnosť svätého Cyrila a Metoda, Farnosť svätého Štefana, Evanjelický a.v. cirkevný zbor Piešťany/Foto: archív-

Populárne články