Connect with us

Aktuality

V Balneologickom múzeu obliekli návštevníkov aj do krojov

Published

on

Reklama
Reklama

Do Noci múzeí a galérií sa zapojilo aj piešťanské Balneologické múzeum, ktoré v sobotu 21. mája od popoludnia až do ôsmej večer nechalo otvorené všetky svoje expozície – v Kursalone, vo Vile D. Lisku aj Pamätnú izbu Ivana Krasku.  Hoci slniečko lákalo skôr von do ulíc, či do prírody, niekoľko stoviek návštevníkov využilo možnosť pozrieť si aj poklady histórie a niektorí sa nechali obliecť do tradičného ľudového odevu.

IMG_2585

 

Lístok stál počas podujatia symbolických 50 centov pre dospelých, deti mali vstup zdarma, pričom pracovníci múzea návštevníkom poskytli aj odborný výklad a ponúkali aj všetky zaujímavé publikácie, vydané Balneologickým múzeom, či už išlo o zborníky, knihy o bohatých hroboch v Strážach, zaujímavých piešťanských stavebných pamiatkach alebo Piešťany v zrkadle historických pohľadníc. Všetky knihy si môžu záujemcovia kúpiť aj počas bežných otváracích hodín.

Reklama

IMG_2551Deti zaujal aj vedomostný kvíz a aj dospelým sa zapáčila možnosť obliecť sa do tradičných krojov, s ktorými im bolo veru treba trochu pomôcť.

IMG_2577Návštevníci si nenechali ujsť i najnovšiu výstavu Doba ľadová – lovci a mamuty vo Vile Dr. Lisku na Štefánikovej ulici a otvorená bola tiež Pamätná izba básnika Ivana Krasku, pričom lístok si stačilo kúpiť iba raz. Výťažok z podujatia plánuje múzeum použiť na opravu staropiešťanského domčeka v etnografickej expozícii v hlavnej budove. Spolu počas Noci múzeí a galérii navštívilo expozície piešťanského múzea okolo dvoch stoviek dospelých platiacich a približne rovnaký počet detských návštevníkov.

IMG_2614Návštevníci si nenechali ujsť i najnovšiu výstavu Doba ľadová – lovci a mamuty vo Vile Dr. Lisku na Štefánikovej ulici a otvorená bola tiež Pamätná izba básnika Ivana Krasku, pričom lístok si stačilo kúpiť iba raz. Výťažok z podujatia plánuje múzeum použiť na opravu staropiešťanského domčeka v etnografickej expozícii v hlavnej budove. Spolu počas Noci múzeí a galérii navštívilo expozície piešťanského múzea okov dvoch stoviek dospelých platiacich a približne rovnaký počet detských návštevníkov.

IMG_2599

Vznik Balneologického múzea je pevne spätý s Piešťanskými kúpeľmi. Založenie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti (ďalej len PMS) a vznik múzea iniciovali Imrich Winter (1878 – 1943) a jeho blízky spolupracovník a správca kúpeľov Václav Vlk (1886 – 1955). Začali zbierať predmety prezentujúce ľudovú kultúru, archeologické nálezy, artefakty dokumentujúce dejiny kúpeľov a takto položili základ muzeálnych zbierok. Vďaka podpore Ľudovíta Wintera a priamej zainteresovanosti jeho brata Imricha sa podarilo už 21. júna 1928 vystaviť v priestoroch Kúpeľnej dvorany – Kursalónu – zozbierané muzeálne predmety. Múzeum dostalo názov „Etnografické“ a vystavené exponáty tematicky tvorili osem častí: flóra, fauna, národopisná keramika, kroje a výšivky, ľudová architektúra, slovenské rezbárstvo a maľby, história a archeológia. Rok vzniku múzea môžeme považovať aj za rok reálneho vzniku Piešťanskej muzeálnej spoločnosti (ďalej aj PMS). Nadšenci, ktorí ju tvorili pokračovali tak úspešne, že už v roku 1930 bolo možné expozíciu múzea rozšíriť.

IMG_2588V rokoch 1932 – 1933 bola expozícia múzea reinštalovaná a rozšírená. Jej slávnostné otvorenie sa konalo 29. júna 1933. Nová muzeálna expozícia mala v časti Kúpeľnej dvorany vyčlenených šesť miestností a vestibul. V prvej a druhej miestnosti to bola národopisná expozícia a staropiešťanský roľnícky dom, v tretej miestnosti bola časť venovaná osobnosti a dielu gen. M. R. Štefánika, archeológii a paleontológii, ale boli tu vystavené aj artefakty k povstaniam uhorskej šľachty proti Habsburgovcom, k 30-ročnej vojne, rôzne staré tlače, náboženská a náučná literatúra, bola prezentovaná i osobnosť L. van Beethovena, ktorý pravdepodobne navštívil Piešťanské kúpele v roku 1802. Určitý priestor bol venovaný aj osobe Alžbety Báthoriovej – obávanej Čachtickej panej – ktorá navštevovala Piešťanské kúpele a mala tu postavenú i menšiu kúriu. Okrem toho boli v tejto miestnosti vystavené i zbierky dokumentujúce revolúciu v rokoch 1848 – 1849, sakrálne pamiatky a ukážky fauny okolia Piešťan. Štvrtá miestnosť expozície mala zase národopisné zameranie: modrotlač, ľudové sakrálne plastiky, pastierske umenie a podmaľby na skle. V piatej miestnosti boli vystavené minerály a nerasty a materiály venované problematike piešťanských mostov. V poslednej, šiestej miestnosti návštevník našiel staré tlače, lekárske nástroje, dokumenty, olejomaľby, plány a fotografie k histórii Piešťanských kúpeľov a vo vestibule zasa Dominov herbár, fotografie a akvarely rastlín.

IMG_2561V roku 1951 bolo múzeum zoštátnené a stalo sa Okresným múzeom. V roku 1963 bolo premenované na Balneologické múzeum a cieľom tohto špecializovaného múzea bolo dokumentovať históriu kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska. Pri príležitosti 100. výročia narodenia slovenského básnika Ivana Krasku, 12. júla 1976, Balneologické múzeum slávnostne otvorilo v priestoroch jeho piešťanského bytu expozíciu Pamätná izba Ivana Krasku.

IMG_2615V roku 1989 získalo múzeum od mesta Piešťany do prenájmu budovu Vilu doktora Lisku. Po predchádzajúcej príprave bola 29. júna 1994 slávnostne otvorená nová expozícia História kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. 11. júna 1999 bola slávnostne otvorená nová expozícia múzea Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea.

IMG_2546V súčasnosti sa v hlavnej budove Balneologického múzea v Kúpeľnej dvorane v mestskom parku nachádza deväť stálych expozícií: prírodných vied, archeológie, numizmatická, historická, Z dejín piešťanských kúpeľov, expozícia L. van Beethovena, Minerálne vody Slovenska, expozícia generála M. R. Štefánika a etnografická. Otvorené sú od utorka do nedele od 9 do 12 a od 13 do 17.

Vo Vile dr. Lisku sú dve stále expozície: Z dejín kúpeľov a kúpeľníctva na SlovenskuSakrálne umenie zo zbierok múzea. Výstava Doba ľadová – lovci a mamuty potrvá do 10. júla. Vila doktora Líšku na Štefánikovej ulici má otvorené  Pondelok až Piatok 8-12 a 13-16, v sobotu je zatvorené, nedeľa
od 13 so 17.

IMG_2595

Pamätná izba básnika Ivana Krasku sa nachádza na nábreží Váhu v jeho bývalom piešťanskom byte. Pozrieť si ju môžu návštevníci v utorok až piatok od desiatej do tretej a v sobotu od 13 do 17.

IMG_2563

IMG_2570

IMG_2558IMG_2562IMG_2566IMG_2557IMG_2555IMG_2544IMG_2541IMG_2543IMG_2549

IMG_2589

IMG_2594

IMG_2600IMG_2606IMG_2611IMG_2609IMG_2599IMG_2603

IMG_2596-ad-, Zdroj. www.balneomuzeum.sk

Populárne články