Connect with us

Aktuality

Štúrova ulica má prejsť rekonštrukciou, občania podpisujú petíciu proti výrubu stromov

Published

on

Reklama
Reklama

Mesto Piešťany chystá v nasledujúcom období rekonštrukciu komunikácie spájajúcej centrum mesta s ulicou A. Hlinku a Prednádražím. Štúrova ulica má žalostný stav povrchu chodníkov a taktiež stav stav vozovky. Staré stromy rastú blízko domov, ich korene zdvíhajú chodníky i časti komunikácie. V rámci rekonštrukcie je naplánovaný výrub 15-tich stromov a výsadba nových. Voči tomuto zámeru sa postavili niektorí obyvatelia Piešťan, ktorí na mohutné lipy osadili informačné letáky o plánovanom výrube a rovnako spisujú petíciu za zachovanie stromového porastu. Jej elektronická verzia má dnes 646 podpisov.

Aktuálne prebieha konanie na získanie stavebného povolenia. Ulica sa má rekonštruovať od okružnej križovatky s Námestím 1. mája, Sasinkovou a Radlinského ulicou po križovatku so Štefánikovou pri objekte Balneologického múzea. „Malo by prísť k výrubu pätnástich stromov. Dva nebudú vyrúbané a dva budú presadené,“ odpovedala na otázky poslancov ohľadom plánovanej rekonštrukcie a výrubu stromov na júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva Alena Horešová, vedúca oddelenia stavebných služieb mestského úradu.

Podľa jej vyjadrenia stromy rastú nad inžinierskymi sieťami a taktiež narušujú statiku objektov, pričom v jednom z domov prerastajú korene lipy cez základy do objektu. V blízkosti parčíka na mieste bývalého cintorína majú dva stromy ustúpiť parkovacím miestam. Pôvodný návrh projektantov bol vytvoriť kolmé parkovacie miesta na úkor trávnika v parčíku s čím, ale nesúhlasila komisia pre životné prostredie, pretože by išlo o rozširovanie spevnených plôch na úkor zelene. Následný návrh hovorí o pozdĺžnom parkovaní, avšak tomu bránia vzrastlé stromy.

Organizátori petície nepovažujú rekonštrukciu komunikácie za opodstatnený dôvod pre výrub. Podľa nich odstránenie stromov žiadnym spôsobom neprispeje k zlepšeniu cestnej komunikácie na uvedenej ulici. „Označené stromy nezasahujú na chodník, ani na cestu a neprekážajú tak cestnej premávke, a už vôbec nie pohybu ľudí po pešom chodníku. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že stromy, ktoré budú dodatočne vysadené nie sú adekvátnou náhradou označených stromov,“ píše sa v petícii. Občania sa odvolávajú tiež na prebiehajúcu rekonštrukciu chodníka na ulici Pod Párovcami, kde boli zachované všetky stromové porasty.

Reklama

Podľa odborníčky je výrub vzhľadom na stav a situáciu nutný

Projektantom rekonštrukcie je Ing. Stanislav Chmelo, SDI. Dendrologický posudok a inventarizáciu drevín a následne návrh nového riešenia výsadby pre celkový projekt spracovávala spoločnosť AWE Atelier Piešťany. Jej šéfka, krajinná architektka Eva Wernerová má za to, že zámery rekonštrukcie a informácie o plánoch, by mala obyvateľom poskytnúť samospráva. Z jej pohľadu projektantky, ak majú ľudia málo informácií v čistom úmysle rozbiehajú petície a tvrdia, že stromy sa dajú obísť a ulica sa dá rekonštruovať bez zásahu do starých líp, avšak takéto tvrdenia považuje za mylné. „Vysadila som už v živote tisíce stromov, posúdila a vytvorila zelené areály a mám podiel aj na piešťanskej zeleni. Som presvedčená, že sme povinní sadiť nové stromy a tie staré nechať odísť, keď už nevyhovujú zdravím, bezpečnosťou a vekom, inak nám to budú potomkovia vyčítať,“ hovorí E. Wernerová.

Svoj názor podopiera odborným posudkom k stavu stromov, ktorý konštatuje, že prevažná časť stromov rastie nad existujúcimi inžinierskymi sieťami, čo môže spôsobiť prevádzkové problémy a ich poškodenie. Tri stromy sú naklonené nad chodník a budovy v dôsledku nevyvážených rezov natoľko, že sú nebezpečné pre okolie. Dva stromy sú ťažko zdravotne poškodené v kategórii sadovníckej hodnoty 2 – teda neperspektívne a bezodkladne navrhované na odstránenie z uličného priestoru. Šestnásť stromov zdvíha súčasný asfalt a úroveň chodníka koreňovým systémom, v najhorších prípadoch o 30-40 cm. Pri desiatich stromoch je natoľko zúžený priechodzí profil pre chodca (60-90 cm), že nie je možné prechádzanie pre 2 ľudí, alebo kočík, či invalidný vozík čo nezodpovedá norme. „Pri 16-tich stromoch dochádza z dôvodu tesnej výsadby pri vozovke k zasahovaniu do telesa cestnej komunikácie, až „prevaleniu“ kmeňa a koreňov do cesty, čo znemožňuje akúkoľvek technickú úpravu cestného telesa, pri ktorej by sa nutne musela odstrániť časť kmeňa, koreňov a následne by strom odumieral. V neposlednom rade stromy dožívajú svoj prirodzený vek štandardný pre ulice (cca 70 rokov), nie sú perspektívne a preto sme doporučili využiť aktuálnu úpravu komunikácie a zlúčiť ju s novou výsadbou uličnej aleje tým istým druhom stromu s užšou korunou vhodnou pre dnešné podmienky,“ hovorí E. Wernerová.

Na miesto pôvodnej aleje má byť vysadených 21 nových stromov stĺpovitého kultivaru lipy veľkolistej, ktoré dorastajú do výšky 8 – 10 m, maximálne 15 m, pričom šírka koruny je 3 – 5 m. „Päť pôvodných stromov, z toho 4 ks mladých stromov vysadených v posledných rokoch, navrhujeme v priestore zachovať na pôvodných miestach, ak to bude technicky možné a neobjavia sa pri výkone stavebných prác technické prekážky, kde by hrozilo zničenie koreňového systému a podobne.

Primátor chce s občanmi debatovať, aj keď už má projekty hotové

Mesto k téme zatiaľ nevydalo žiadne oficiálne stanovisko, avšak primátor Miloš Tamajka sa vyjadril v diskusii na svojej facebookovej stránke: „V prvom rade je to veľmi komplikovaná téma. Na jednej strane – každému človeku, ktorý kedy prešiel po Štúrovej ulici je absolútne jasné, že rekonštrukciu potrebuje ako soľ, respektíve, že ju potrebovala už asi tak pred veeeeľa rokmi. Na druhej strane stromy, ktorými je práve táto ulica špecifická – dobre viete, že jedným z mojich predvolebných sloganov bola ochrana stromov v meste. Na tejto ulici však napríklad – po jednej strane neprejdú mamičky s kočíkmi, o vozíčkaroch ani nehovorím, korene sú vrastené do niektorých domov a mnohé roky ich poškodzujú. Tým, ktorým ničia ich majetok by ich vyrúbali hneď, my, ktorým sa páči ich majestátnosť a tieň sa ich nechceme vzdať. Predtým ako pôjde dole čo i len jeden strom z tejto ulice prebehne debata s obyvateľmi a budeme veľmi citlivo zvažovať spolu s občanmi všetky pre a proti.“Text a foto: -th-

Populárne články