Úvod Aktuality Štát chce previesť podiel v letisku na mesto a kraj ešte do konca...

Štát chce previesť podiel v letisku na mesto a kraj ešte do konca roka

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja požiadalo listom primátora Piešťan Miloša Tamajku o jednoznačné vyjadrenie, či má mesto záujem o prevod  časti percentuálneho podielu štátu na majetku Letiska Piešťany 램프의 요정 다운로드. Rezort je spolu s mestom menšinovým akcionárom a obaja vlastnia v súčasnosti o niečo viac ako 20 percent akcií. Majoritným vlastníkom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý po nedávnom oddĺžení získal viac ako 59-percentný podiel na piešťanskom letisku java 8 version. Akcie štátu by sa mali rozdeliť medzi oboch vlastníkov podľa majetkovej účasti a ministerstvo to chce stihnúť ešte v tomto roku. Listom rezortu sa tento štvrtok zaoberalo mestské zastupiteľstvo 주짓수 다운로드. Po dlhšej debate poslanci s ponukou štátu vyjadrili súhlas. 

Ministerstvo poslalo požiadavku primátorovi Milošovi Tamajkovi 25 klot golden microphone. novembra a termín odpovede stanovilo  do 15. 12.  Tento postup zdôvodnilo plnením uznesenia vlády z roku 2011, podľa ktorého mal rezort „za úlohu previesť celý majetkový podiel štátu na základnom imaní do 31 Iglus. decembra 2015“.  Mestský úrad vyjednal predĺženie lehoty na rozhodnutie o pár dní a primátor list predložil poslancom na poslednom  zasadnutí zastupiteľstva tento štvrtok Download Chrome Cleanup Tool. Miloš Tamajka tiež uviedol, že ponuku poslalo ministerstvo aj predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi, ktorý obratom  vyjadril svoj záujem o prevod zodpovedajúceho podielu pre kraj 날씨의 아이 고화질 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V prípade súhlasu by Piešťany získali približne päť percent a TTSK ostatných 15 %. Vláda si však dala podmienku, že noví vlastníci zachovajú funkčnosť letiska po dobu minimálne desať rokov my Dawn. Prevodom podielu štátu zároveň letisko príde pravdepodobne o vládne dotácie. Tie doteraz rezort poskytoval letisku najmä na bezpečnostnú ochranu, výkon záchranných a hasičských služieb, riadenie a vybavenie letov oslobodených od odplát 애프터스쿨 뱅 다운로드. Výška štátnej podpory pre piešťanské letisko korešpondovala s majetkovou účasťou. Letiská kde má štát vyššiu účasť podporuje viac 내부자들 오리지널 다운로드.

Poslancom sa krátka lehota na rozhodnutie nezdala a chýbalo im napríklad zdôvodnenie, čo by nastalo v prípade, že mesto záujem neprejaví. Piešťanské letisko je dlhodobo v červených číslach a podľa názorov viacerých členov MsZ zásadnejší vplyv na jeho chod má len väčšinový vlastník. Vyjadrili tiež obavy, že mesto sa bude musieť viac podieľať na každoročnej strate akciovky.

Podľa iných by ale prípadný podiel na strate mohol mestský rozpočet zvládnuť a vedenie by malo vyjadriť súhlas ako signál, že chce letisko oživiť. Nakoniec rozhodlo hlasovanie, a väčšinou hlasov poslanci odsúhlasili, aby mesto prejavilo záujem o prevod akcií od štátu.

-red-

Čítajte tiež:

Akcionári letiska nepodporili zmeny v dozornej rade a predstavenstve

Letisko kraj oddĺži, mesto sa zatiaľ nerozhodlo

REKLAMA