Connect with us

Aktuality

Spustili prieskumy k optimalizácii autobusovej dopravy, zatiaľ bez informačnej vysvetľujúcej kampane

Published

on

Reklama
Reklama

Obyvatelia Piešťan si našli včera v schránkach anketový dotazník dopravno-sociologického prieskumu vrámci Projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy. Dotazník je k dispozícii aj na webovej stránke mesta v elektronickej podobe. Žiaľ samospráva nezabezpečila vopred žiadnu informačnú kampaň o potrebe a dôležitosti vyplnenia a odovzdania dotazníka, pre čo najlepšie plánovanie nového fungovania autobusovej dopravy v Piešťanoch.

Cieľom prieskumu je získať údaje o súčasnom cestovaní na území mesta. Tieto údaje majú byť podkladom  pre optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy. Spracovatelia dotazníka v jeho úvode píšu, že účasť je dobrovoľná, avšak úspešnosť prieskumu závisí od počtu zapojených osôb a kvalite vyplnenia dotazníkov.

Dotazník by mal byť vyplnený k cestám, ktoré obyvatelia mesta absolvujú dnes 23. januára. V anonymnom dotazníku treba uviesť okrem vekovej skupiny, pohlavia, ekonomickej aktivity, vzťahu k mestu a využívaní MAD, i cesty, ktoré dnes obyvatelia absolvujú vrátane adries začiatku a cieľa. „Všetky získané informácie budú považované za dôverné a budú anonymizované, nebude teda možné výsledky spojiť s určitou osobou. Dotazník pokiaľ možno vyplňte pre deň 23. januára 2018,“ informujú spracovatelia pričom v dotazníku sa uvádza tiež možnosť vyplniť tiež cesty pre iný utorok, stredu, alebo štvrtok.

Do schránok bol doručený iba jeden list dotazníka. Ak vás v domácnosti býva viac, môžete si ho okopírovať, stiahnuť z webu, alebo vyplniť online, keď elektronický dotazník  nájdete na tejto linke. V dotazníku je ponúknutá tiež možnosť, že ďalší formulár si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, Mestskom kultúrnom stredisku, alebo Službách mesta Piešťany. Na týchto miestach je možné tiež odovzdať vyplnené dotazníky do 2. februára.

Reklama

Po vyhodnotení dopravného prieskumu, ktorý má pozostávať zo smerového prieskumu MAD, anketového prieskumu – dopravno-sociologického a dotazníkového bude nasledovať príprava návrhu umiestnenia zastávok MAD a návrh trás a liniek MAD. Po tejto časti projektu sa realizátor zmluvne zaviazal prekovať materiál v rozpracovanosti vrámci mestského zastupiteľstva a s občanmi. Nasledovať bude návrh cestovného poriadku a spojov. Na záver by spracovateľ mal navrhnúť skladbu vozidlového parku a vhodnej veľkosti vozidiel do budúcnosti, spracovať ekonomické vyhodnotenie navrhovaného systému MAD a napokon navrhnúť postupnosť zavádzania zmien, tak aby boli realizovateľné.

Cena realizácie projektu optimalizácie MAD v meste Piešťany je podľa uzavretej zmluvy 48-tisíc eur s DPH, čo bola najlepšia ponuka súťaže realizovanej Mestom Piešťany v septembri minulého roka.

-th-

Populárne články