Úvod Aktuality Skauti z celého Slovenska zavítali do Považian

Skauti z celého Slovenska zavítali do Považian

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V obci Považany sa v predposledný septembrový víkend stretlo 180 skautov z celého Slovenska. Na pôde Základnej školy s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya tak spoločne počas víkendu oslávili skauting v podobe Západoslovenských skautských dní, ktoré niesli chytľavý názov ZapaDni 2018 인벤터 학생용 다운로드.

Cieľom akcie bolo vytváranie priateľských vzťahov medzi členmi rôznych zborov, čo sa vďaka vhodne zvoleným aktivitám aj podarilo gdfr. Celá akcia sa niesla v znamení priateľstva a súdržnosti, zábavy i vzdelávania. Zúčastnilo sa jej 180 skautov a skautiek, z celkom 16 rôznych skautských jednotiek, ktorí si spoločne vychutnali pestrý program mac YouTube videos.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

ZapaDni 2018 sa začali oficiálnym skautským nástupom v piatok 21. septembra. Hitom sa stala najmä ZapaDni výzva, počas ktorej účastníci plnili rôzne úlohy zamerané na vzájomné spoznávanie sa a v neposlednom rade i zábavu, ktorú poskytovali najmä kreatívne úlohy.   


Na akcii sa účastníci mohli dobrovoľne zapojiť do pripraveného programu podľa vlastného výberu a ponuka bola skutočne široká 검은사막 커마 다운로드. Obsahovala workshopy, či už o ekológii alebo skautských programoch, športové súťaže, diskusie alebo preteky. Účastníci si mohli medzi sebou vzájomne zasúťažiť pri športových turnajoch či vedomostnom kvíze, skúsiť si pripravené lanové centrum či streľbu z luku pod vedením profesionála 웹페이지 다운로드.

Počas sobotňajšieho hudobného večera sa predstavil Nany Hudák a Vrbovskí víťazi. Oba koncerty sa tešili obrovskému úspechu, ako zo strany účastníkov, tak i zo strany organizátorov akcie 한컴오피스 체험판 다운로드. Samotným záverom programu sa stal už tradične oficiálny nástup, pri ktorom oblastní zástupcovia udelili ocenenie aktívnym členom.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom Windows Video.
Projekt bol podporený v rámci realizácie Participatívneho – komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

DCIM100MEDIA

Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť

REKLAMA