Connect with us

Aktuality

Situáciu na úrade má prešetrovať NKÚ aj ministerstvo

Published

on

Reklama
Reklama

Podľa návrhu poslancov piešťanského mestského zastupiteľstva má hlavný kontrolór mesta Peter Konečný poslať kvôli situácii na úrade podnet na Najvyšší kontrolný úrad, a tiež na Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Uznesenia v tomto znení prijali zástupcovia poslaneckého zboru na základe správy o kontrole pracovných dohôd na mestskom úrade, skoro jednohlasne vo štvrtok 17. decembra. Z 19-tich prítomných poslancov hlasovalo 17 za, jeden sa zdržal a jeden nehlasoval. Podľa záverov kontrolóra totiž pri uzatváraní pracovných dohôd na úrade nebol dodržaný Zákonník práce, došlo aj k porušeniu finančnej disciplíny a opakovane aj k nehospodárnemu, neefektívnemu  nakladaniu s verejnými prostriedkami. Okrem toho dohody uzavrelo mesto aj s firemným spoločníkom viceprimátora Michala Hyneka.

IMG_2745_resizeV diskusii poslanci vyčítali vedeniu mesta najmä to, že dohodári mesto stáli priveľa peňazí. Na dohody sa vykonávali tiež činnosti, ktoré mali realizovať stáli zamestnanci. Aktuálne po organizačných zmenách viacerí pracovníci na úrade poberajú plat v rámci výpovednej doby a kvôli „prekážkam na strane zamestnávateľa“ sedia doma.

Po búrlivej debate poslanci prijali niekoľko uznesení. Jedným z nich zadal poslanecký zbor kontrolórovi úlohu – poslať podnet na Najvyšší kontrolný úrad. Jeho obsahom má byť „žiadosť o kontrolu a prešetrenie postupu Mesta Piešťany v oblasti pracovno-právnych vzťahov a prešetrenie uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti či vykonaní práce z dôvodu podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami a z podozrenia porušovania povinností pri správe cudzieho majetku“. Podobne znelo i ďalšie uznesenie, ktoré odporúčalo zaslať záver kontroly aj na Ministerstvo financií SR.

Poslanci tiež emotívne reagovali na situáciu, že jedným z dohodárov, ktorý mal vykonať personálnu a softvérovú analýzu na úrade, bol Tibor Nyitrai, firemný spoločník Michala Hyneka. Viceprimátor sa bránil tým, že nešlo o firemnú zákazku, ale o prácu jednotlivca. Zastupitelia však jeho argumenty nepovažovali za dostatočné a za otáznu považovali aj kvalitu či cenu za priloženú analýzu. Podľa niektorých indícií v správe kontrolóra to dokonca vyzeralo tak, že bola vykonaná až po oznámení o kontrole. Michal Hynek na margo ich vyjadrení reagoval návrhom uznesenia na vykonanie podobnej kontroly za obdobie rokov 2010-2014, tento návrh zastupiteľstvo napokon neschválilo.

Reklama

Poslanec Jozef Beňačka počas diskusie dokonca vyslovil názor, že má pocit, že členovia vedenia mesta trpia disociálnou poruchou osobnosti. Tá sa okrem iného vyznačuje napríklad: neschopnosťou pociťovať vinu a poučiť sa zo skúsenosti, výraznými tendenciami zvaľovať vinu na iných alebo poskytovanie rôznych racionalizácií pre správanie, ktoré jednotlivca privádza do konfliktov so spoločnosťou…

-red-, foto: lt, archív PNky

Populárne články