Connect with us

Aktuality

Ružový mlyn vypratávajú, príde o svoje technické vybavenie

Published

on

Reklama
Reklama

Z areálu Ružového mlyna sa v poslednej dobe často ozýval hluk, vŕtanie a bolo vidieť pohyb nákladných áut. Historická stavba síce zostáva nepoškodená, nakoľko samotná budova je od decembra 2014 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, ale zdá sa, že väčšina vnútorného strojového vybavenia poputuje do železného šrotu. Firma z Bratislavy, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, tak možno postupne začne napĺňať zámer využitia mlyna na účely hotela, wellness centra alebo centra zábavy.

CAM0064124_resizeCAM0064125

„Rozhodnutie o vyhlásení Ružového mlynu za národnú kultúrnu pamiatku bolo doručené vlastníkovi PMaC, a.s., dňa 12. decembra 2014 (v zastúpení AK Kovár a partneri,
s.r.o.), rovnako ako aj stavebnému úradu – Mestský úrad Piešťany, tiež 12. decembra 2014, obidva subjekty teda vzali na vedomie, že nehnuteľnosť je chránená podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu. Technologické zariadenie mlynu nie je chránené ako národná kultúrna pamiatka,“ informoval hovorca Ministerstva kultúry Jozef Bednár.

Otázky ohľadom rozsahu prác, dĺžky ich trvania a informáciách o tom, čoho všetkého sa týkajú, sme položili aj správcovi objektu. Odpoveď sme zatiaľ nedostali.

Reklama

Ruch okolo mlyna, na ktorý nás upozornil čitateľ, je viditeľný na prvý pohľad. Kusy železa sa nachádzajú vo veľkoobjemových kontajneroch, ale aj sústredené na kopách okolo budovy. Technologické zariadenia, na ktorých mlynári mleli múku naposledy v roku 2002, tak skončia ako šrot.

„Dnes už elektrický mlyn počas svojej aktívnej činnosti, prešiel niekoľkými prestavbami. V roku 1929 bola prepojená hlavná budova so skladom múky a pravdepodobne sa zmenilo aj technologické zariadenie. Podľa plánov architekta A. Szönyiho vo vojnových rokoch 1942 až 1948 doplnili areál mlynu o jednotraktovú časť k pôvodnému silu. Tento osemposchodový blok s vodárenskou vežou a nápisom Ružový mlyn je poznávacím znakom dobre viditeľným aj napríklad zo železničnej stanice. Počas socialistických, 70-tych rokov 20. storočia, mlyn obohatili o architektonicky bezvýrazové stavby, ktoré poslúžili pre potreby rozširujúcej sa výroby. Súčasne prebehla aj posledná výmena technologického zariadenia. V roku 1997 upravili fasádu do dnešnej podoby. V roku 2008 bol mlyn vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku,“ píše o histórii Ružového mlyna portál dobrodruh.sk.

1471809_735951339767456_1279456225_n10271550_834512626577993_496183686810020841_n

Technologické vybavenie elektrického Ružového mlyna, o ktoré sa zaslúžil Ľudovít Winter, tak naďalej nebude súčasťou chránenej národnej kultúrnej pamiatky a osud pôvodnej secesnej budovy je zatiaľ tiež neistý. Budúcnosť ukáže či majitelia zachovajú niektoré z nich a vytvoria aspoň malú expozíciu, ktorá bude dokumentovať bohatú históriu mlyna.

-lt/foto: lt, ci, facebook – Piešťany History-

Populárne články