Connect with us

Aktuality

Rakovice medzi najlepšími SOŠ-kami na Slovensku

Published

on

Reklama

Podľa výsledkov celoštátneho výskumu, do ktorého bolo zapojených 2000 podnikov a bol zameraný najmä na znalosť jednotlivých stredných škôl a na vnímanie ich kvality očami zamestnávateľov, sa Stredná odborná škola Rakovice  umiestnila na 5. mieste v Trnavskom kraji. Najlepšie výsledky v kraji dosiahla SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda, potom Obchodná akadémia Veľký Meder,  SOŠ Holíč a Obchodná akadémia Sereď.

IMG_7546Výskum, ktorý bol realizovaný prvýkrát koncom roka 2015, je súčasťou  projektu Úradu vlády SR – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, podporovaného prostredníctvom Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej EÚ. Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami. Uskutočnil ho Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB (Inštitút zodpovedný za vzdelávanie všetkých článkov podieľajúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave vo Švajčiarsku). Pri zisťovaní údajov boli oslovení personalisti, vedúci oddelení a majstri firiem, kde je možný predpoklad uplatnenia absolventov stredných odborných škôl. Jednotlivé stredné odborné školy boli hodnotené podľa 14 parametrov podľa rôznej váhy, aby bola zabezpečená čo najväčšia objektivita a presnosť.

Reklama

 

Z výsledkov vyplýva dôležitosť komunikácie školy s potenciálnymi zamestnávateľmi. Lepšia znalosť školy u zamestnávateľa pomôže podľa odborníkov intenzívnejšiemu prepojeniu s praxou, zvýši sa tým uplatniteľnosť absolventov i atraktivita školy. Užšie prepojenie školy na komerčný sektor môže zvýšiť atraktivitu školy aj v očiach žiakov. Taktiež rodičia za dobrú školu považujú takú, ktorá študentov kvalitne pripraví pre prax.

Reklama

imagePodľa tlačovej správy z výskumu stredné odborné školy musia začať intenzívne pracovať na svojom imidži. Znalosť školy u potenciálnych zamestnávateľov ich absolventov je veľmi nízka. Rekordmankou bola Hotelová akadémia Mikovíniho v Bratislave s necelými 29 percentami zamestnávateľov z jej rezortu a jej kraja, ktorí mali o nej povedomie. Z mimobratislavských škôl bodovala SOŠ Štúrova z Dubnice nad Váhom s necelými 18 percentami v danom kraji a rezorte. Popredné priečky rebríčku pritom obsadzovali školy, ktorá dosiahli spontánnu znalosť okolo 10%.

„Stredné odborné školy si cielene nebudujú imidž u zamestnávateľov, pretože to pravdepodobne považujú za zbytočné. Nie je to však tak. Lepšia znalosť u zamestnávateľa pomôže lepšiemu prepojeniu s praxou a tým zvýšenou uplatniteľnosťou absolventov a samozrejme to školu zatraktívni,“ vysvetľuje Marek Bezák, riaditeľ agentúry mediamedia, ktorá sa na výskume podieľala. „Pasívny prístup škôl vidíme aj v tom, že pri meraní tzv. podporenej znalosti školy (to znamená, keď sme zamestnávateľom dávali ako pomôcku názov školy), na mnohé SOŠ si následne spomenuli. Takto sme  našli minimálne dve SOŠ, ktoré zamestnávatelia poznali na 100%,“ súhlasí a dopĺňa Václav Hřích, riaditeľ agentúry AKO, ktorá výskum realizovala.

IMG_7581SOŠ Rakovice v súčasnosti poskytuje záujemcom štúdium v štvorročných študijných odboroch s maturitou: manažment regionálneho cestovného ruchu, pracovník marketingu, floristika,sociálno- výchovný pracovník, v  trojročných učebných odboroch: viazač-aranžér kvetín,  záhradník a ponúka tiež 2 – ročné nadstavbové štúdium v odbore záhradníctvo.

Významnou aktivitou školy je zapájanie sa do projektov, umožňujúcich zahraničné pobyty žiakov a pedagógov za účelom vzdelávania a skvalitňovania vyučovacieho procesu. Škola je zapojená do vzdelávacieho programu Európskej únie Erasmus+, prostredníctvom ktorého sa od roku 2002 do roku 2015 zahraničných stáží v Rakúsku, Veľkej Británii, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Taliansku, Fínsku a na Cypre zúčastnilo 163 žiakov školy. Tieto pobyty študentom pomôžu zlepšiť svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program poskytuje granty pre žiakov odborného vzdelávania, ktorí absolvujú stáž v partnerskej odbornej škole, alebo praktické vyučovanie v podniku v zahraničí.

-Z. Bučková/red-, Zdroj: TS podpormeremesla.eu, foto: archív SOŠ Rakovice, archív PNky

Populárne články