Úvod Aktuality Radničné noviny dostanú novú redakčnú radu

Radničné noviny dostanú novú redakčnú radu

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Tlačený občasník Radnica informuje, s podtitulom informačný spravodaj Mesta Piešťany, ktorý vydáva úrad, čakajú novinky. Podľa pripraveného štatútu, ktorý už poslanci schválili, a teraz sa budú zaoberať jeho menšími zmenami, by mala začať fungovať nová redakčná rada, ktorej úlohou je podieľať sa aktívne aj na tvorbe a obsahu novín 인스타 다운로드. Po približne roku prípravy a viacerých rokovaniach zainteresovaných, by tak konečnú podobu týchto zmien malo schváliť decembrové mestské zastupiteľstvo hp unix 다운로드.

Podľa návrhu štatútu Radnica informuje, by noviny mali vychádzať raz mesačne, vždy k prvému 미확인 다운로드. Redakčnú radu tvorí sedem členov, jej predsedom je primátor, ďalej v nej budú sedieť dvaja poslanci, zástupcovia Rady seniorov, Seniorského parlamentu, mládežníckej organizácie a nezávislý žurnalista so skúsenosťami gpu tweak 다운로드. Členstvo v rade je neplatené a medzi jej úlohy patrí napríklad: hodnotenie aktuálneho vydania periodika pred zadaním do tlače a celkovú úroveň predchádzajúceho vydania, návrhy tém a autorov, podiel na obsahu či dohľad, aby sa v príspevkoch neuverejnili obchodné tajomstvá, či osobné údaje 애나벨 1 다운로드. Doteraz mala na starosti tvorbu novín iba redaktorka a hovorkyňa mesta Eva Bereczová, ktorá naďalej zostáva vo funkcii zodpovednej redaktorky. Elektronickú verziu doteraz vydaných piatich čísel Radnica informuje od januára 2015 nájdete v PDF formáte na stránke mesta tu my uncle.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Členov redakčnej rady akreditovali po oslovení mesta zástupcovia jednotlivých skupín a posledný návrh po zapracovaných zmenách znie takto: poslanecký zbor by mali zastupovať Peter Tremboš (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany), Andrej Klapica (KDH), Rada seniorov navrhla Jána Šicku a Seniorský parlament Jiřího Raisa 국가해양기본도 다운로드. Za mládežníkov je nominovaná Adela Müllerová a o členstvo ako nezávislý žurnalista prejavili záujem až traja kandidáti: Daniela Serišová, Miroslava Orviská a Iveta Pospíšilová Mackintosh. Z nich odporúčala vybrať Komisia pre kultúru a názvoslovie po tajnom hlasovaní členov Ivetu Pospíšilovú.

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk

REKLAMA