Úvod Aktuality Prieskum: Ľudia povedali novej atómke v Bohuniciach áno

Prieskum: Ľudia povedali novej atómke v Bohuniciach áno

REKLAMA
Esesko

Obyvatelia miest a obcí v blízkosti Jaslovských Bohuníc súhlasia s výstavbou nového jadrového zdroja v tejto lokalite shoal. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý spracovala agentúra NMS Market Research SR pre Jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska (JESS). Prieskum bol realizovaný v decembri 2013 a bol zameraný na zistenie názorov obyvateľov miest a obcí regiónu Jaslovských Bohuníc, kde spoločnosť JESS plánuje v budúcnosti realizovať projekt nového jadrového zdroja Gothic11.

[singlepic id=11482 w=520 h=340 float=center]

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Prieskum bol realizovaný na vzorke 470 respondentov starších ako 18 rokov žijúcich v bezprostrednom aj širšom okolí plánovanej výstavby, teda aj v Piešťanoch 카탈리스트 컨트롤 센터 다운로드.

Ako vyplynulo z prieskumu, s výstavbou novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovských Bohuníc súhlasí a skôr súhlasí 63% obyvateľov dotknutého regiónu a 73% opýtaných obyvateľov žijúcich v lokalite do 10 km od plánovaného jadrového zdroja audiere.dll. Naopak s výstavbou nesúhlasí a skôr nesúhlasí celkovo 36% opýtaných a 26% obyvateľov obcí v bezprostrednej blízkosti. K otázke sa nevedelo vyjadriť zhodne 1% opýtaných this topic.

O tom, že Slovensko by malo byť energeticky sebestačné a nemalo by elektrickú energiu dovážať nepochybuje celkovo 96% opýtaných a 94% obyvateľov obcí v bezprostrednej blízkosti plánovaného jadrového zdroja 아일랜드 영화 다운로드. Podľa oslovených respondentov jadrová elektráreň zároveň prispieva k stabilným cenám elektrickej energie, s čím úplne a skôr súhlasí celkovo 92% respondentov a 87% oslovených obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti plánovaného zdroja 한국 고전영화 다운로드.

Rovnako sa väčšina respondentov, celkovo až 92%, stotožňuje s názorom, že jadrová energetika je garanciou stabilných dodávok elektrickej energie WeChat pc version. Celkovo 71% respondentov súhlasí a skôr súhlasí s tvrdením, že jadrová energia znižuje závislosť od dovozu ropy a plynu. Opačný názor zastáva 12% oslovených, 17% zaujíma skôr nesúhlasné stanovisko k tejto téme Minecraft Pokemon Mode.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že obyvatelia miest a obcí sú presvedčení, že blízkosť jadrového zdroja im prinesie hneď niekoľko výhod a bude mať priaznivý vplyv najmä na zamestnanosť (celkovo 91%), prispeje k celkovému rozvoju regiónu (celkovo 76%) a rozvoju obcí v katastroch, v ktorých bude nová jadrová elektráreň postavená (celkovo 74%) Graph eq download.

Text: Tlačová správa/red

REKLAMA