Úvod Aktuality Pri obstarávaní CT-čka našli kontrolóri až desať chýb

Pri obstarávaní CT-čka našli kontrolóri až desať chýb

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Kontrola Úradu pre verejné obstarávanie našla pri obstarávaní CT prístroja pre Nemocnicu Alexandra Wintera v Piešťanoch až desať pochybení json-simple-1.1.jar.„Nemocnica porušila zákon,“ uviedol hovorca Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Ján Mažgút. Chyby však podľa neho nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania 잠깐만 다운로드.

Budova Nemocnica Alexandra Wintera Piešany

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

ÚVO vykonal v piešťanskej nemocnici kontrolu, ktorá bola ukončená 29 Download the Antagonistic Army. apríla. „Úrad pri výkone kontroly identifikoval porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré však ani v jednom prípade nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania a výber úspešného uchádzača,“ uvádza sa v správe hovorca Ján Mažgút python selenium files. Kontrola našla pri obstarávaní CT prístroja až desať pochybení. Ani jedno z kontrolných zistení však podľa hovorcu úradu nenapĺňa skutkovú podstatu správneho deliktu: „Úrad teda nezačne v uvedenom prípade správne konanie o uložení pokuty.“

REKLAMA

Nemocnica pri nákupe prístroja postupovala podľa ÚVO netransparentne, keď zmätočne opísala predmet zákazky v súvislosti s požiadavkou na poskytnutie pozáručného servisu 불독맨션 다운로드. V rozpore s princípom transparentnosti konala aj pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti v tendri, čo však podľa kontroly nemalo vplyv na výsledok obstarávania Summer to Kikujiro.

V rozpore so zákonom nemocnica postupovala aj vtedy, keď neoznámila všetkým záujemcom vysvetlenie súťažných podkladov, ďalej nemocnica v oznámení o vylúčení uchádzačov z tendra neuviedla lehotu, v ktorej môžu podať námietku 이지툰 다운로드. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk nepodpísali členovia komisie prítomní na vyhodnotení ponúk.

Neúspešnému uchádzačovi tiež neuviedli v oznámení lehotu, v ktorej môže podať námietku, neposlala ÚVO predpísaným spôsobom informáciu o uzavretí zmluvy s víťazom tendra ani informáciu o tom, že všetkým uchádzačom tendra, ktorých návrhy sa vyhodnocovali, bolo doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia návrhov 한글과컴퓨터 사전 다운로드. No a nakoniec – skôr, ako ukončili vyhodnocovanie ponúk, zverejnila nemocnica informáciu o výsledku a poradí uchádzačov.

Súťaž vypísala po novom kreovaná správna rada, v ktorej si ministerstvo zaistilo nadpolovičnú väčšinu a jej víťazom sa stala spoločnosť Medical Group SK Download Buzz Thorns. Za CT mala nemocnica zaplatiť 1,6 milióna eur. Po upozornení na vysokú cenu doktorom Alanom Suchánkom a sestrou Magdalénou Kovačovičovou  v médiách, prišiel o kreslo predseda Národnej rady SR Pavol Paška, kvôli spojeniu s víťaznou firmou toe-ik. Po výzve premiéra sa vzdala funkcií aj podpredsedníčka parlamentu Renáta Zmajkovičová, ktorá bola v tom čase predsedníčkou dozornej rady nemocnice a ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská.

-red-, foto: archív PNky

REKLAMA