Úvod Aktuality Prednádražie bude zelenšie, mesto naň získalo eurofondy

Prednádražie bude zelenšie, mesto naň získalo eurofondy

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Skrášľovanie verejných priestranstiev, revitalizácia vnútroblokov, nové parky. Na takéto projekty mohli získať mestá a obce finančné prostriedky z eurofondov 똑같은 말 다운로드. Agrorezort vyhodnotil druhé kolo výzvy zameranej na zelenú infraštruktúru a schválil 20 projektov za 6,5 milióna eur. Z nich sa 75-tisíc eur ušlo aj Piešťanom 마이링크 펌웨어 24.5 다운로드.

Projekt rieši sadové úpravy na sídlisku Prednádražie na zelených plochách okolo bytových domov 59 až 69 베트남사전 다운로드. Dokumentáciu spracovávala Ing. Soňa Švecová v roku 2014 pričom už vtedy bolo skonštatované, že dreviny v lokalite majú okolo 50 rokov a najmä stav krátkovekých stromov a kríkov je nevyhovujúci Google Photos.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Pri inventarizácii bolo vyhodnotených 379 stromov a 419 ks kríkov. Na výrub bolo navrhnutých 57 kusov drevín a 214 m2 krovitých porastov Kakao Music. Ide o dreviny v zlom zdravotnom stav, dreviny nevhodne zasadené, zdeformované, preschnuté, rastúce v prehustených výsadbách bez perspektívy ďalšieho rastu Oracle 11g. Zostávajúce dreviny budú v rámci projektu odborne arboristicky ošetrené.

Na výsadbu je navrhnutých 183 drevín z toho 92 ihličnanov a 91 listnatých stromov, vysádzať sa bude aj 75 kusov kríkov.  Cieľom je vytvoriť zaujímavé ucelené skupiny stromov doplnené kríkmi, ktoré vytvoria zaujímavé zákutia medzi bytovými domami a podporia hygienickú funkciu zelene 다음 영어 사전 다운로드.

V rámci projektu sú navrhnuté na výmenu všetky jestvujúce lavičky v počte 12 ks, ktoré budú doplnené o 31 ks nových atypických lavičiek na zlepšenie obytnosti exteriéru v tejto lokalite Download 15 times of gentleman's dignity. Celkové náklady projektu sú 88-tisíc eur, čiže mesto sa na ňom bude podieľať spolufinancovaním 13-tisíc eur.

-th- Zdroj: TS Ministerstvo pôdohodpodárstva SR, www.piestany.sk        Ilustr 7zip. foto.

REKLAMA