Úvod Aktuality Polícia zistila počas kontrol vodičov autobusov 110 porušení predpisov

Polícia zistila počas kontrol vodičov autobusov 110 porušení predpisov

REKLAMA
Esesko

Počas minulého týždňa od pondelka 10. do nedele 16. októbra bola na slovenských cestách spoločná dopravno-bezpečnostná akcia medzinárodnej stavovskej organizácie TISPOL, združujúcej služby dopravnej polície európskych štátov 한컴타자연습 97 다운로드. Polícia sa zamerala na kontrolu dodržiavania povinností vodičov autobusov a nákladných vozidiel. Predovšetkým na dodržiavanie doby jazdy a odpočinku, kontrolu tachografov, dokladov potrebných na vedenie vozidla, technický stav, dodržiavanie hmotnostných limitov a predpisov pri preprave nebezpečných vecí a odpadu 방사형 배경 다운로드. Policajti kontrolovali aj dodržiavanie povolenej rýchlosti, zákaz požívania alkoholu a návykových látok za volantom, dodržiavanie predpisov chodcami i ďalšie povinnosti, ktoré sú často príčinou tragických dopravných nehôd jvm 1.7 다운로드.

1 766 policajtov po celom Slovensku skontrolovalo 3 006 autobusov, pričom v 110 prípadoch bolo zistené porušenie predpisov. Z toho v 84 prípadoch prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti a v 6 prípadoch neboli použité bezpečnostné pásy exchange 2013 다운로드. Zo 6 175 skontrolovaných nákladných vozidiel bolo zistené porušenie predpisov v 917 prípadoch. V 12 prípadoch bola vodičom zakázaná ďalšia jazda GameBoy Color. Povolenú rýchlosť prekročilo 225 vodičov. Pod vplyvom alkoholu a návykových látok jazdilo päť vodičov. Bezpečnostné pásy nepoužilo 50 vodičov 터보 다시 mp3 다운로드. V 57 prípadoch vodiči porušili predpisy v súvislosti so záznamovými zariadeniami o dobe jazdy a tachografmi. Predpisy v súvislosti s rozmermi, hmotnosťou, technickým stavom vozidla, ako aj nákladu porušilo 316 vodičov 크롬 바이러스 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V rámci Trnavského kraja sa do akcie zapojilo 170 policajtov a skontrolovalo 194 autobusov. V 21 prípadoch bolo zistené porušenie predpisov, pričom vo všetkých prípadoch išlo o prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti free ringtones for the iPhone. Zo 177 skontrolovaných nákladných vozidiel bolo zistené porušenie predpisov v 82 prípadoch. Povolenú rýchlosť prekročilo 24 vodičov. Pod vplyvom alkoholu a návykových látok nejazdil žiaden vodič nákladného auta a ani nebolo potrebné nikomu zakázať jazdu nodejs images. V 9 prípadoch mali vodiči zlý technický stav vozidla, v 7 prípadoch boli zistené porušenia na záznamových zariadeniach a bezpečnostné pásy nepoužilo 25 vodičov v Trnavskom kraji lg v10 다운로드.

-Tlačová správa Prezídium Policajného zboru, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave/Foto: archív-

REKLAMA