Connect with us

Aktuality

Podchod na Vrbovskej sa chystajú železnice odovzdať mestu

Published

on

Reklama
Reklama

Podchod pod železničnou traťou na Vrbovskej ceste pripravujú Železnice Slovenskej republiky po rokoch opäť na kolaudáciu. Nedávno dali železničiari ešte raz podchod vymaľovať a už len sústreďujú potrebné dokumenty. Odovzdať ho do správy a údržby mestu plánujú v prvých mesiacoch roka 2016. 

20151221_145054„V súčasnej dobe prebieha v spolupráci s Mestským úradom v Piešťanoch konanie smerujúce ku kolaudácii uvedeného stavebného objektu a jeho odovzdaniu do správy a údržby,“ uviedla Katarína Martinkovičová z komunikačného odboru ŽSR.  „Pred samotným začatím kolaudačného konania je nutné zosúladiť medzi Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR)  a Mestom Piešťany príslušné zmluvné dokumenty upravujúce právne náležitosti, resp. podmienky pre odovzdanie a prevzatie tohto stavebného objektu.“

Dôvodom, prečo  konanie trvá tak dlho, keďže podchod bol postavený ešte v roku 2008, bolo podľa vyjadrenia železníc potreba dodržania zákonného postupu a vyjadrenia dotknutých organizácií. „ Neprimerane dlhé obdobie od ukončenia stavebných prác až po plánované odovzdanie podchodu (január/február 2016) bolo spôsobené predovšetkým splnením legislatívnych podmienok – dodržanie zákonných postupov a procesov v rámci kompletizácie dokladovej časti, resp. sprievodnej dokumentácie ako nevyhnutnej súčasti pred oficiálnym požiadaním stavebného úradu o kolaudáciu. O kolaudáciu môže byť požiadané, ako sme uviedli, ihneď po odsúhlasení vzájomných zmluvných dokumentov a po predložení vyjadrení dotknutých organizácií, ktoré medzičasom stratili svoju platnosť. Uvedená druhá podmienka už bola splnená.“

podchodV polovici decembra bol podchod vymaľovaný, medzitým sa však na ňom znovu podpísali vandali.  „Vzhľadom k neustálemu prejavu vandalizmu, ŽSR opätovne zabezpečujú na vlastné náklady vymaľovanie podchodu, pričom nemožno vylúčiť, že do doby začatia odovzdávacieho a preberacieho konania sa znovu nevyskytnú prejavy podobného charakteru. Rovnako nemožno vylúčiť stanovenie podmienok zo strany Mesta Piešťany pre prevzatie podchodu na dodatočné úpravy/opravy, ktoré budú musieť ŽSR zabezpečiť na vlastné náklady,“ myslí si Katarína Martinkovičová.  Naposledy maľovali podchod v auguste 2014, farba však nebola odolná proti sprejom. Aj keď súčasný náter už má vraj antigraffiti povrch, „kreatívni“ sprejeri to skúšajú aj inak.

Reklama

20151221_14513020151221_145145Odovzdanie stavby po jej ukončení v roku 2008 skomplikovali rôzne nedostatky, ktoré železnice postupne odstraňovali – kvôli vode, ktorá stála v najnižších miestach, vybudovali kanalizačné vpuste, spoločne s políciou vyznačili časť pre chodcov a cyklistov, pridali aj zrkadlá a zmiernili strmý sklon vstupu z mestskej strany.

Prechádzanie pod železnicou najmä chodcom ešte občas komplikujú rútiaci sa cyklisti, ktorí nerešpektujú dopravné značenie a vyhradený pás. Kolaudácia je však už naozaj len otázkou pár mesiacov a s ďalšími zásadnými zmenami sa pri nej počíta, preto je aj bude namieste najmä – ohľaduplnosť všetkých, ktorí podchod využívajú.

Po odovzdaní stavby prejde podchod do majetku mesta a starať sa oň budú  Služby mesta Piešťany.

-ad-

Populárne články