REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Počet návštevníkov Piešťan dosiahol v roku 2017 desaťročné maximum. Množstvo ľudí prichádzajúcich do kúpeľného mesta má rastúci trend a rovnako aj počet prenocovaní genius education textbooks. Počiatok tohto obdobia bol poznačený celosvetovou hospodárskou krízou, od roku 2012 je však z dát Štatistického úradu Slovenskej republiky jasný každoročný nárast Yonsei University program.

V minulom roku bolo podľa oficiálnych štatistík v Piešťanoch evidovaných 112 857 návštevníkov, ktorí tu spolu strávili 663 806 nocí 빨간약 다운로드. Oproti roku 2012, keď bol ich počet najnižší za posledných 10 rokov sa zvýšil približne o 30 %. Podobný trend bol zaznamenaný aj u počtu prenocovaní 언터처블 영화 다운로드. Oproti desaťročnému minimu z roku 2011 sa zvýšil o 19 %.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva OOCR Rezort Piešťany Petra Tremboša sú tieto čísla potešiteľné Two Heart2. Zároveň si však treba uvedomiť, že počet návštevníkov Piešťan nemožno zvyšovať donekonečna. „Vzhľadom na existujúce kapacity zariadení cestovného ruchu, reálny nedostatok pracovných síl potrebných na ich prevádzku a ďalšie limitujúce faktory, sa postupne blížime k hornej hranici 청년경찰 다운로드. Jej prekročenie môže mať za následok zníženie kvality poskytovaných služieb a následne aj pokles záujmu o návštevu Piešťan u solventnejšej klientely turbo vpn. Preto je teraz potrebné zamerať sa, viac ako na zvyšovanie počtu hostí, na kvalitu poskytovaných služieb,“ hovorí P. Tremboš.

Jednoznačne rastúci trend rozvoja cestovného ruchu možno sledovať od roku 2012, kedy vznikla oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany 쥐가 백마리 다운로드. Jej úlohou je združovať podnikateľské a samosprávne subjekty na území nášho regiónu a napomáhať rozvoju cestovného ruchu. V posledných rokoch sa organizácii aj vďaka zmene systému podpory aktivít rozvíjajúcich cestovný ruch zo strany Mesta Piešťany, podarilo navýšiť dotácie od štátu z približne 45-tisíc na viac ako 150-tisíc eur 정령왕 엘퀴네스 다운로드. Tieto prostriedky smerujú nielen do propagácie Piešťan, ale aj na podporu rôznych športových, kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných tak pre návštevníkov mesta ako i jeho obyvateľov 취영롱 다운로드.

TS Rezort Piešťany Ilustračné foto: Tomáš Hudcovič

REKLAMA