Úvod Aktuality Socha Štefánika bude odhalená už v novembri

Socha Štefánika bude odhalená už v novembri

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Miestny klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika zorganizoval verejnú zbierku na sochu, ktorá má pripomínať jednu z najvýznamnejších osobností našej histórie 2018 수능 다운로드. Pocta slovenskému  diplomatovi, astronómovi, letcovi a generálovi by mala vyrásť v Mestskom parku oproti Balneologickému múzeu. Momentálne sa tu už nachádza betónový podstavec, do ktorého bude umiestnená socha a jej slávnostné odhalenie je naplánované na 14 용비불패 컬러판 다운로드. novembra. Vedľa chodníka, ktorý vedie od hotela Slovan smerom do parku si treba zatiaľ dať pozor na odkrytý otvor s približne 30 centimetrovou hĺbkou webcam central 다운로드.IMG_1900_resize

IMG_1907_resize

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„V elektronickej verzii kroniky mesta Piešťany sme našli záznam o tom, že už v 20 rokoch minulého storočia existovala snaha o postavenie pamätníku, ale realizovaný nakoniec nebol Download colorpop. Miestny klub Milana Rastislava Štefánika sa teda rozhodol, že chceme naplniť tento ušľachtilý zámer. Málokto napríklad vie, že v Balneologickom múzeu je vôbec prvá expozícia zaoberajúca sa týmto významným mužom a aj preto sme sa rozhodli pre umiestnenie sochy práve oproti múzeu 공사계약서 양식 다운로드. Práce budú v najbližšej dobe pokračovať v réžii autora sochy Andreja Chotváča,“ povedal o dôvodoch a realizácii člen miestneho klubu Pavol Masaryk your retirement certificate.

IMG_1894_resizeIMG_1902_resize

Autor plastiky, ktorý bol vybratý z viacerých možných uchádzačov je akademický sochár, maliar a dizajnér Andrej Chotváč snaps fonts. Betónovo epoxidová socha bude mestu pripomínať Milana Rastislava Štefánika, jeho zásluhy pre rozvoj Slovenska i netradičné prvenstvo Balneologického múzea 장난스런키스 2019 다운로드.

mrš

„Fond pre postavenie pomníku Gen Word style download. M.R. Štefánika v Piešťanoch. V  roku  1920.  zrodila  sa  myšlienka:  vybudovať  v  Piešťanoch  národnému  hrdinovi slovenskému gen adobe acrobat x pro 한글. M.R. Štefánikovi dôstojný pomník. Aby toto počínanie malo svoj úspech, bol zriadený fond pre postavenie pomníku gen. M.R. Štefánika v Piešťanoch, ktorý spravuje dľa stanov výbor. Predsedom je toho času Vojtech Skyčák okresný náčelník. Majetok fondu činí v hotovosti dľa dnešného stavu 140.000.- Kč. obec Piešťany poskytla k tomuto fondu do dnešného dňa 66.300,- Kč, okresný výbor 15.960,- Kč, jubilárny výbor v Piešťanoch 2.248.- Kč, kúpeľná komisia nasbierala od kúpeľných hosťov 2.181.- Kč. Sväz čsl. dôstojníkov 400.- Kč, Masarykova letecka liga odb. v Piešťanoch 776.66 Kč. Kúpeľné kino v Piešťanoch: 426.60 Kč. Príjem z predávaných blokov „tehla“ 1.026.- Kč, z predaných odznakov 1.532.- Kč a z rôznych darov, sbierok a príspevkov jednotlivcov asi 30.000,- Kč. Majetkový  stav  fondu,  ako  aj  horlivá  činnosť  výboru  zaisťujú,  že  skutočne  dielom monumentálnym bude zvečnená pamiatka nášho národného velikáša,“ znie zápis v kronike mesta Piešťany.

„Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu,“ znie jeden z výrokov Milana Rastislava Štefánika.

Darcovia môžu finančné prostriedky stále poukázať na číslo osobitného účtu 5074667767/0900 alebo do stacionárnej pokladničky v redakcii AB Piešťany na Školskej ulici. Verejná zbierka je schválená OU Piešťany a zapísaná v registri zbierok MV SR pod číslom 203-2015-004666.

-lt/foto: lt, Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika-

REKLAMA