Úvod Aktuality Participatívny rozpočet v Trnave bude opäť o krok bližšie k realite

Participatívny rozpočet v Trnave bude opäť o krok bližšie k realite

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva v Trnave sa vo štvrtok 19. mája o 18:00 uskutoční verejná prezentácia projektov Participatívneho rozpočtu 컴바둑 다운로드. Mesto ešte vo februári tohto roka odštartovalo pilotný ročník, ktorý predstavuje  pre občanov príležitosť zapojiť sa do rozhodovania o tom, akým spôsobom bude použitá časť finančných prostriedkov z rozpočtu Stream download. Medzi prihlásenými projektami, ktoré vzišli od Trnavčanov figurujú napríklad Revitalizácia Slovanskej ulice, Vodorovné vyznačenie cyklochodníka, Plochy pre street art a graffiti či Tančiareň pre seniorov. Trnava bude tak opäť o krok bližšie k rozpočtu, ktorý pomôžu vytvoriť sami obyvatelia mesta masterpiece image.

prezentacia1

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Počas uplynulých mesiacov mal každý z obyvateľov Trnavy možnosť prísť s nápadom, ako sa dá skvalitniť život v  meste – či už vytvorením novej služby, zlepšením tej existujúcej, alebo zrevitalizovaním nášho životného priestoru thermometer. Návrhy sa zbierali v šiestich tematických skupinách, takzvaných participatívnych komunitách: Deti a rodina, Verejný priestor, Zeleň, Doprava, Seniori a Kultúra Eternal Light. Ich členovia sa pravidelne stretávali a rozvíjali svoje nápady a podnety. Finálnou podobou ich návrhov je projektová dokumentácia, ktorú každý z nich vypracoval namilk sikimi magician's group. Jednotlivé projekty sú postupne zverejňované na oficiálnej stránke Participatívneho rozpočtu pre Trnavu pr.trnava.sk. Stretnutie naplánované na štvrtok povedie facilitátor Peter Nedoroščík z občianskeho združenia Utopia, ktoré koncepciu Participatívneho rozpočtu prinieslo na Slovensko a pomáha samosprávam s jeho realizáciou Linux YouTube download.

Vypracované projekty:

Participatívna komunita Deti a rodina
Poradenstvo a sprevádzanie rodín v ťažkej životnej situácii, osveta

Participatívna komunita Verejný priestor
Komunitný park v Modranke
Revitalizácia Slovanskej ulice
Mobiliár parkov

Participatívna komunita Zeleň
Vyvýšené záhony pre deti v MŠ Čajkovského
Projekt pre ZŠ s MŠ Vančurova (pracovný názov)
Sídliskový kontajner na separáciu biologicky rozložiteľného odpadu

Vedomá Trnava
Participatívna komunita Doprava
Vodorovné vyznačenie cyklochodníka popri Trstínskej ceste

Participatívna komunita Seniori
Tančiareň pre seniorov
Revitalizácia átria v malometrážnych bytoch na Clementisovej ulici

Participatívna komunita Kultúra
Deti píšu deťom (príbehy)
Plochy pre street art a graffiti

-lt/Zdroj a foto: Mesto Trnava-

REKLAMA